Efter en udbudsrunde har Skou Gruppen A/S vundet totalentreprisen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals nye uddannelsescenter. Et byggeri til 58.5 mio. kroner, der sikrer moderne rammer for uddannelse og forskning. Det oplyser Hospital Frederiksberg i en pressemeddelelse.

Den nye bygning er centreret omkring et lyst atrium med plads til både samarbejde og fordybelse / Pressefoto

Der er stor byggeaktivitet på Bispebjerg Hospital, og snart kommer der endnu mere. På den historiske matrikel, i hjørnet mod Lersøparken, skyder der fra september et nyt uddannelsescenter op. Det bliver 2450 kvadratmeter stort og forventes færdigt i november 2022.

Skou Gruppen A/S med BBP Arkitekter og Dominia Ingeniører har vundet totalentreprisen på det store byggeri, som udover undervisningsfaciliteter også vil rumme en parkeringskælder på 1250 kvadratmeter og 89 parkeringspladser i terræn. 

I harmoni med det historiske Bispebjerg
Det nye center bliver opført i røde genbrugstegl, og harmonerer med de nærliggende fredede pavillonbygninger i både skala og materialevalg.  – Bispebjerg Hospital er en arkitektonisk perle med en unik kulturarv. Det er vigtigt, at vi passer på det, samtidig med, at vi skaber moderne rammer for, at medarbejderne kan uddanne sig og forske på højeste niveau. Det vil styrke kvaliteten i behandlingen, siger Lars Gaardhøj (A), der er formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Det kommende uddannelsescenter bliver rammen om den vigtige synergi, der er mellem klinik, forskning og uddannelse, fortæller Kirsten Wisborg, vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. – Bispebjerg Hospital har en stor opgave i at uddanne fremtidens medarbejdere og sikre, at alle nuværende medarbejdere er opdaterede på nyeste viden. Den opgave får vi fremover mulighed for at løse i et moderne uddannelsescenter med fantastiske rammer for læring og dygtiggørelse.

Bæredygtighed, der forpligter
Som bygherre stiller Region Hovedstaden krav til totalentreprenøren, der er forpligtet til at leve op til et højt bæredygtighedsniveau. Bæredygtigheden handler om at sikre gode arbejdsforhold for håndværkerne samt minimere CO2-udledning, materialespild og vandforbrug under byggeriet.

– I Region Hovedstaden har vi meget ambitiøse mål om at være førende i den bæredygtige omstilling. Dette udbud har vist os, at byggebranchen er klar til at spille med og komme med gode løsninger, og det er en rigtig positiv tendens. Den slags kommer vi til at se meget mere af i fremtiden, siger Mogens Kornbo, direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme.

Det gamle uddannelsescenter på Bispebjerg Hospital, der ligger i den anden ende af matriklen ud mod Tuborgvej, rives ned i 2021. På området bliver der plads til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Fakta

  • Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en “dagligstue” med plads til 100 personer samt et stort fællesareal.
  • Bygningen bliver fleksibelt indrettet, så den kan justeres i takt med, at nye behov for samarbejde og studieformer opstår.
  • Den samlede entreprisesum er 58.500.000 kr.
  • Region Hovedstadens Center for Ejendomme står for opførelsen af det nye uddannelsescenter.
  • Region Hovedstaden investerer i disse år 20 mia. kr. i hospitalsbyggerier, heraf kommer 9 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.