Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har konstitueret sig. Jørgen Glenthøj (C) fortsætter som borgmester.
Jan E. Jørgensen (V) bliver 1. viceborgmester, og Michael Vindfeldt (A) bliver 2. viceborgmester.

Det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg bliver opdelt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Udvalgsformandskaberne:

Jan E. Jørgensen (V) fortsætter som formand for By- og Miljøudvalget
Michael Vindfeldt (A) bliver formand for Undervisningsudvalget
Pernille Høxbro (C) fortsætter som formand for Socialudvalget
Thyge Enevoldsen (Ø) bliver formand for Ældre- og Omsorgsudvalget
Lone Loklindt (R) bliver formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Laura Lindahl (I) bliver formand for Børneudvalget
Nikolaj Bøgh (C) bliver formand for Bolig- og Ejendomsudvalget.
Simon Aggesen (C) bliver formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Flemming Brank (C) bliver formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Se mere her.

Foto: ABW