Ikke alle borgere på Frederiksberg er lige tilfredse med det nye byggeri, som skal ligge oven på den nye metrostation på hjørnet af Frederiksberg Allé og Platanvej. Hør formand for Bygnings- og Landskabskultur på Frederikbergs bekymringer. 

Sidste år udskrev Frederiksberg Kommune i samarbejde med Realdania By og Byg en bygherrekonkurrence om udvikling af grunden over metrostationen på hjørnet af Frederiksberg Allé og Platanvej. Vinderprojektet hedder Madkulturens Hus.

Ikke alle er lige tilfredse med vinderprojektet og den proces, der har ført op til, at valget faldt på Madkulturens Hus.

Frederiksberg Lokal-TV har interviewet Ditte Thye, som er formand for Bygnings- og Landskabskultur på Frederikberg om lige netop dette. Hun udtrykker frustration over, at foreningen ikke er blevet inddraget tilstrækkeligt i processen.

“Det kom noget bag på foreningen, da der pludselig blev præsenteret et projekt, som var vundet, uden vi var blevet hørt,” udtaler hun. Det er særligt højden på byggeriet og det, at der skal bygges så meget på grunden, som foreningen finder problematisk.

I interviewet kan du høre Ditte Thyes bekymringer om Madkulturens Hus, om det fredningsforslag, som foreningen har rejst for Frederiksberg Allé – og hør også om den historiske baggrund for Frederiksberg Allés udseende.

Borgermøde om Madkulturens Hus

Frederiksberg Kommune har indkaldt til borgermøde på Frederiksberg Hovedbibliotek den 1. februar kl. kl. 17.30. Her kan du bl.a. møde arkitekterne bag bygningen og få mulighed for at stille dine spørgsmål om projektet.

Desuden er det forslag som Frederiksberg Kommune har udarbejdet til lokalplan for Madkulturens Hus og boliger i høring frem til 15. februar.

Det kan du læse meget mere om i Borgermøde om Madkulturens Hus.