Andre nyheder

Nye kostråd kan give samfundet milliarder

Nye kostråd kan give samfundet milliarder

Hvis danskerne i højere grad følger de nye, klimavenlige kostråd, vil samfundet kunne få 12 milliarder kroner om året i sundhedsøkonomiske gevinster. Desuden vil mindre kød, mere grønt og flere bælgfrugter give os flere raske leveår.

Alle, der ønsker det, kan være vaccineret inden sommer

Alle, der ønsker det, kan være vaccineret inden sommer

Denne uges justering bygger på de seneste prognoser om kommende leverancer af vacciner, og seneste nyt er, at vi nu forventer at modtage lige knap 1 million flere doser inden sommeren, end tidligere antaget.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk
Denne uges justering bygger på de seneste prognoser om kommende leverancer af vacciner, og seneste nyt er, at vi nu forventer at modtage lige knap 1 million flere doser inden sommeren, end tidligere antaget.

Det er særligt Pfizer, der fra april og frem vil kunne levere langt flere doser. Til gengæld har AstraZeneca meddelt, at de må nedjustere deres leverancer.

”Sammenlagt betyder det, at vi kan se frem til at modtage 900.000 flere doser, end vi regnede med i sidste uge – og det betyder så, at vi nu kan forvente at have vaccineret alle, der ønsker det, ved udgangen af uge 25, dvs. senest d. 27. juni. Dermed vil størstedelen af befolkningen være færdigvaccineret, når vi når frem til sommerferien,” fortæller Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Med den aktuelle opdatering af vaccinationskalenderen vil hele målgruppe 3 have modtaget tilbud om vaccination i uge 8, men også målgrupperne 5, 6, 8 og 10 kan forvente at have modtaget tilbud om vaccination lidt tidligere, end det fremgik af den seneste version af vaccinationskalenderen.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

I denne uge er der fokus på at få givet 1. stik til alle i gruppe 2
I denne uge modtager vi ca. 65.000 doser Comirnaty® fra firmaet Pfizer, og ca. 25.000 vaccinedoser fra AstraZeneca. Vi modtager ingen vacciner fra Moderna i denne uge.

Allerhøjeste prioriteret i den kommende uge, er at få givet første stik til alle i gruppe 2. Gruppe 2 er borgere som er 65 år eller ældre, og som modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Derudover er målet også at nå så mange som muligt i gruppe 3, samt dele af gruppe 5 og 6. Ca. 5.000 doser fra Pfizer skal bruges til andet stik.

”Vi er nået rigtig langt med at få delt vaccinerne ud til vore ældre medborgere og de allermest udsatte. Og med denne uges vaccineleverancer kan vi få taget endnu et ryk, også med de ældre, som bor i egen bolig,” siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Samtlige ca. 25.000 doser fra AstraZeneca vil blive brugt til at førstegangsvaccinere frontpersonale, fortrinsvist i den kommunale sektor.

”Vi har heldigvis fået genoptaget vaccinationen af vores vigtige frontpersonale i sundheds- og plejesektoren. Og det glæder mig at se, at den nye vaccine fra AstraZeneca er blevet taget godt imod. Vi har fået vaccineret en pæn andel af vores ansatte på sygehusene, og nu er planen er få rullet ud til de kommunalt ansatte, for eksempel hjemmesygeplejerskerne, som hver dag besøger nogle af vore sårbare, som bor i eget hjem,” fortæller Søren Brostrøm.

Se Vaccinationskalenderen
Uge 7: hvor mange doser, og hvordan bliver de fordelt?
I uge 7 modtager Statens Serum Institut i alt 67.860 doser Comirnaty®, hvoraf 65.520 doser er til anvendelse i Danmark.

Af disse forventes 5.000 doser anvendt til vaccination med 2. stik. De resterende ca. 60.000 doser forventes anvendt til førstegangsvaccination af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem (gruppe 2), personer som er 85 år og ældre (gruppe 3), personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 5) samt pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 6).

Danmark modtager også 26.400 doser AstraZeneca®, som bruges til førstegangsvaccination af frontpersonale i sundheds- og ældresektoren i særligt øget risiko for smitte med COVID-19, eller som varetager en kritisk funktion (gruppe 4).

ABC for rene danske strande på skoleskemaet

ABC for rene danske strande på skoleskemaet

Søværnets Havmiljøvogterkampagne tilbyder nu inspirations-materiale og praktiske værktøjer til alle de skoleklasser, der ønsker at lære mere om det danske havmiljø og om, hvordan vi kan holde strandene fri for plastik og andet affald

Gennem Iværksætterpuljen kan de mindste iværksættere få hjælp til kompetenceudvikling, fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland

400 iværksættere kan få stort tilskud til nye kompetencer

Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed. Det skal ‘Iværksætterpuljen – Kompetenceløft for iværksættere’ ændre på. Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 pct. af regningen til at skaffe sig nye kompetencer – dog max. 25.000 kr.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg

Værd at vide om selvisolation

Retningslinjen beskriver, hvordan man skal isolere sig, når man er testet positiv for ny coronavirus, hvis man har symptomer, som kan være COVID-19, eller er nær kontakt til en smittet. Desuden beskriver den kommunernes tilbud om isolationssteder, hvis man ikke kan isolere sig derhjemme.

Over en ¼ million solgte flasker!

Over en ¼ million solgte flasker!

Igennem Holte Vinlagers 40-årige historie har vi haft mange gode vine, men selvfølgelig har der været vine som har været mere populære end andre. Én af dem er Barbara d’Alba Superiore fra vores mangeårige leverandør, Produttori di Govone. Den har vi haft i et utal af årgange, og samlet set har vi solgt over en kvart million flasker af denne forrygende vin. Det er ret vildt!

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sårbare borgere får 20 nye pop-up vaccinationssteder i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden og 20 kommuner åbner fra i dag pop-up vaccinationssteder til borgere over 65 år, der får praktisk hjælp og personlig pleje. Borgerne i målgruppen kan dermed blive vaccineret lokalt fremfor at skulle køre til et vaccinationscenter, og det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Frederiksberg Kommune bliver en af kommunerne, der får pop-up vaccinationssted.

Politiet har fokus på uopmærksomme trafikanter i uge 7

Politiet har fokus på uopmærksomme trafikanter i uge 7

Uopmærksomhed eller manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, gennemfører alle 12 danske politikredse uopmærksomhedskontrol fra mandag den 15. februar til søndag den 21. februar.

Oplev Møstings Hus-udstillingen Frog Chorus – udefra og online

Oplev Møstings Hus-udstillingen Frog Chorus – udefra og online

Udstillingen vil være oplyst alle hverdage fra kl. 11-16, samt hele døgnet i alle weekender. Ved hjælp af din telefon kan værkerne også ses eller høres på din egen skærm ved at scanne QR-koden på vinduerne. Dit Frederiksberg har været forbi og det kan klart anbefales. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Biblioteket Godthåbsvej får ny indretning

Biblioteket Godthåbsvej er blevet nyindrettet med et nyt gulv, nye inspirationsmiljøer og en selvbetjent café. De nye inspirationsmiljøer gør det overskueligt og inspirerende at finde en god bog at tage med hjem eller læse på biblioteket i caféen.