I takt med en stadig større opmærksomhed på planetære grænser problematiseres den store danske animalske produktion. 
 
Pressefoto Veterinærhistorisk Museum,

Med udgangspunkt i en ny udstilling sætter de i udstillingen fokus på det systematiske arbejde, en stor og effektiv husdyrproduktion kræver, og på de problemer og muligheder effektivisering medfører.

Mere specifikt gives et indblik i hvordan forskning på den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu en del af Københavns Universitet, over tid har understøttet det danske husdyrbrug. Hvordan skolens pionerer gennem videnskabeligt arbejde fx har bidraget til, at de danske malkekøer i gennem-snit nu giver næsten 30 liter mælk om dagen. Til at et slagtesvin kan vokse fra at veje 1 kg til 100 kg på 5-6 måneder og har et forholdsvist lavt antibiotika-forbrug. Og til at danskproducerede høns og æg er garanteret salmonellafri.

På basis af et tværvidenskabeligt forskningsprojekt kombinerer udstillingen gamle forsknings- og studiesamlinger og ny-indsamlede genstande til et materielt arkiv over videnskabelige triumfer, veterinære og husdyrviden-skabelige udfordringer og samfundsmæssige prioriteringer på husdyrområdet historisk og nutidigt.

Udstillingen er kurateret af antropolog Nathalia Brichet som en del af forskningsprojektet Cattle Crossroads – Researching Danish livestock production for the Future – University of Copenhagen (ku.dk), finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (2021-2024).

Udstillingen bygger på feltarbejde og samarbejder med en lang række eksperter i husdyrproduktion. Gennem deres arbejde med produktionsdyr er tematikker blevet synlige, og et væld af genstande blevet udpeget. Nogle af disse er blevet doneret, udlånt eller indkøbt til udstillingen, som dermed kombinerer en større ny-indsamling med genstande fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles forsknings- og studiesamlinger.

Sted: Veterinærhistorisk Museum, Bülowsvej 17, Søndre sti 4, Frederiksberg C
Dato: Ons. d. 15. maj til tir. d. 17. september 2024
Tid:, kl. 15.45-18.