Har du noget du gerne vil drøfte med politikerne, så kan du den 4. december få foretræde for de politiske udvalg.

De skal have modtaget din anmodning senest den 20. november. Læs mere på frederiksberg.dk/politikerdialog

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk