Ikke kategoriseret

Ny supercomputer til DMI

Ny supercomputer til DMI

Supercomputeren vil betyde langt bedre vejrtjeneste tidligere og mere præcise prognoser samt en bedre forståelse af klimaet, takket være hidtil uset regnekraft.

Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter

Politiet har øget fokus på uopmærksomme trafikanter

I uge 46 kontrollerer politiet uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

God valgdag!

God valgdag!

Så er det tirsdag den 16. november, der skal ske udskiftninger i kommunalbestyrelsen og Regionsrådet. Vi ønsker alle en god valgdag.

Lokale stemmer sætter ord på bekymringer om plejehjem

Lokale stemmer sætter ord på bekymringer om plejehjem

Mere end 100 borgere giver deres input til lokalpolitikerne om forholdene på de kommunale plejehjem. Temaerne kredser om for få hænder, mangel på uddannet personale og for ringe prioritering og forståelse for demens. Se hvad de skriver om din kommune.

Sådan ser skiltet ud. Foto: Ulrik Jantzen

Nye mødesteder for samkørsel

Når alle skilte er sat op, vil der i alt være 75 knudepunktskilte i Region Sjælland, og 48 i Region Hovedstaden. Frederiksberg Kommune har allerede opsat skilte. 

Ny IT-platform skal forbedre kørslen i den fleksible kollektive flextrafik

Ny IT-platform skal forbedre kørslen i den fleksible kollektive flextrafik

De danske trafikselskaber investerer sammen i en ny IT-platform, der skal sørge for sikker og effektiv flextrafik for alle kommuner og regioner i Danmark og understøtte servicen for 15.000 daglige flextrafikture bl.a. for borgere med særlige behov, ældre og patienter.

Foto: ABW

SF vil lave en kyststi fra Halsnæs til Ishøj

Danmark er en kystnation og strandene, kysterne og havnefronterne er for hele befolkningen. Det siger loven, men alligevel bliver kysterne sværere og sværere at passere, fordi private husejere strækker haver, badebroer og betonplateauer helt ud i vandet.

Fald i antallet af sprit- og narkobilister i forbindelse med J-dag

Fald i antallet af sprit- og narkobilister i forbindelse med J-dag

I dagene omkring J-dag den 5. november 2021 gennemførte politiet traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand. Under kontrollerne blev der i løbet af de fire kontroldage standset mere end 2600 køretøjer, hvor 57 førere blev sigtet for spirituskørsel og 66 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Fredag er der et kviktestcenter i hver af Region H’s kommuner

Fredag er der et kviktestcenter i hver af Region H’s kommuner

Selvom der nu er et åbent teststed i hver kommune, kommer der formentlig flere teststeder til de kommende uger, for at klare efterspørgslen i de største kommuner, som bl.a. København og på Frederiksberg.

Foto: ABW

Covid-19 er igen en samfundskritisk sygdom

Fra og med torsdag den 11. november er Covid-19 igen en samfundskritisk sygdom, meddeler Sundhedsministeriet. Det begrundes bl.a. med et stigende pres på sygehusene grundet øget forekomst af sygdom i vinterhalvåret i et åbent samfund. Coronapas indføres for besøgende på sygehusene, dog ikke for nære pårørende.