Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har i dag foretaget anholdelse af seks medarbejdere fra Københavns Politi.

Medarbejderne er løsladt igen og efterfølgende hjemsendt.

”Vi er dybt rystede over, at seks medarbejdere i Københavns Politi i dag er blevet anholdt og sigtet for grove strafbare forhold begået i tjenesten,” siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen. De pågældende medarbejdere kommer fra flere forskellige afdelinger i politikredsen, men primært fra Beredskabsenheden.

Det er Københavns Politi selv, der på baggrund af en begrundet mistanke har anmeldt de pågældende medarbejdere til DUP. DUP har gennemført en intensiv efterforskning, hvilket i dag har ledt til anholdelsen af de seks medarbejdere.

”Borgernes tillid til politiet er helt afgørende. Og en sag som denne svækker den tillid. Det er meget alvorligt. Der er tale om nogle få medarbejdere, der – ifølge sigtelserne – har forbrudt sig mod loven og svigtet det ansvar, vi er blevet givet som politi. Det er også derfor, at vi har anmeldt forholdet til DUP, da vi bliver bekendt med mistanken,” siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Da efterforskningen foretages af DUP, kan Københavns Politi for nuværende ikke udtale sig yderligere om den konkrete sag.

DUP’s hjemmeside.

Læs her. 

Foto ABW