På de offentlige veje har du som tilgrænsende grundejer forpligtelse både til at glatførebekæmpe og rydde fortovet for sne. På private fællesveje omfatter forpligtelsen også halvdelen af kørebanen ud for din matrikel. Når du glatførebekæmper og rydder for sne, må du ikke benytte kemiske midler som salt. Brug i stedet grus, CMA, kalksaltpeter, urea eller lignende på færdselsarealer og trapper.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Bor du på en klimavej?

Bor du på en af kommunens oplandsveje eller klimaveje kan andet end brug af CMA, kalksalpeter eller urea på fortovene og vejene skade drikkevandet.

Du må ikke bruge grus på en oplandsvej eller en klimavej, fordi det kan stoppe drænfunktionen af drænasfalt eller fylde indløbselementer.