• TypoConsult modtog Frederiksberg Erhvervspris
  • cirka cph modtog Frederiksberg Talentpris

Frederiksberg Erhvervspris er en anerkendelse af de virksomheder på Frederiksberg, som gennem deres virke og drift er forbilleder inden for bæredygtig og klimavenlig udvikling, og som medvirker til at sætte Frederiksberg positivt på landkortet.

Frederiksberg Talentpris er en anerkendelse af små nye virksomheder eller eksisterende virksomheder, som er i ny udvikling, og som gennem deres idé og virke medvirker til at inspirere andre virksomheder.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) er glad for den store opbakning fra virksomhederne:

”Frederiksberg har mere end 10.000 små og store virksomheder, som yder et stort bidrag til den by, vi alle holder af. Med erhvervspriserne hylder vi de mange forskellige virksomheder og kårer samtidig nogle af de mest bemærkelsesværdige talenter og erhvervsdrivende i byen”, siger han.

Formand for By- og Erhvervsstrategisk Udvalg og for Frederiksberg Erhvervsråd, 1. viceborgmester Lone Loklindt (RV) glæder sig over fremmødet til konferencen og prisuddelingen:

”Frederiksberg Erhvervsråd havde nomineret seks rigtig gode kandidater til priserne og udpeget to stærke vindere. Det vidner om, at de lokale virksomheder er med helt fremme, når det gælder nytænkning og omstillingsparathed til en bæredygtig og mere inkluderende fremtid. Og det er afgørende – virksomhederne er afgørende – for den bæredygtige udvikling af Frederiksberg. Derfor var jeg også meget glad for fremmødet og den engagerede debat på konferencen”, siger hun.

Foto ABW

Kilde.