Martin Horowitz Johansen fra Lindevangskolen og hele medarbejdergruppen i daginstitution Rosenhaven modtog torsdag Årets Columbusæg for deres arbejde med byens børn og unge.

Foto: ABW

Igen i år blev det gode arbejde på byens skoler og daginstitutioner hædret med uddelingen af Årets Columbusæg. Priserne går til medarbejdere, som har fået nye og gode idéer, der løfter kvaliteten i skoler og fritids- og dagtilbud.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) overrakte priserne på vegne af kommunalbestyrelsen og glædede sig over medarbejdernes engagement og gode ideer:

”Kommunalbestyrelsen vil gerne hædre de dygtige medarbejdere, der går nye veje for at gøre vores skoler og daginstitutioner endnu bedre. Vinderne af årets Columbusæg har på hver deres måde formået at løfte kvaliteten i arbejdet med byens børn og unge. De tænker nyt og anderledes og er en meget stor inspirationskilde, som også vækker opmærksomhed i andre kommuner”, siger han.

Lærer Martin Horowitz fra Lindevangskolen modtog Årets Columbusæg for sit arbejde med at styrke elevdemokratiet. Han har gennem sin viden og engagement udviklet og videreformidlet, hvordan man som lærer kan arbejde med elevernes demokratiske dannelse.

Formand for Frederiksberg Kommunes undervisningsudvalg Ruben Kidde (B) lagde vægt på Martins engagement og drive:

”Martin er en ildsjæl der brænder for elevernes demokratiske dannelse. Hans arbejde har styrket elevernes demokratiforståelse og deres deltagelse i både elevråd og skolepolitik. Martins engagement og drive er en inspiration for mange. Det gælder både på andre skoler, på læreruddannelsen og i andre kommuner”, siger han.

I institutionen Rosenhaven var det hele medarbejdergruppen, der i år modtog Årets Columbusæg for deres tværfaglige arbejdsfællesskaber, og fokus på fastholdelse og rekruttering.

Om dem siger formand for Frederiksberg Kommunes børneudvalg, Anja Lundtoft (Ø):

”Rosenhavens medarbejdergruppe arbejder tæt sammen om børnenes faglige og sociale udvikling via de pædagogiske lærerplaner. Børnene får en bredere vifte af aktiviteter og tilbud, som gør hverdagen sjovere og mere udviklende. Samtidig er der et stort fokus på fællesskabet i institutionen, og medarbejderne byder nye kollegaer velkommen på en rigtig god måde. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor der er hård konkurrence om både pædagoger og medhjælpere”, siger hun.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse uddeler hvert år Columbusæggene. Der uddeles med æggene to priser på hver 10.000 kroner. Alle kan indstille medarbejdere og ledere til prisen, og Frederiksberg Kommunalbestyrelse vælger de endelige modtagere blandt de indstillede.

Links
Læs mere om Columbusæg

Kilde.