Frederiksberg Kommune indbyder nu fire prækvalificerede rådgiverteams til at deltage i projektkonkurrencen om en ny kultur- og musikskole.

Den nye kultur- og musikskole skal ligge på konservatoriegrunden på Jakob Dannefærds Vej og fungere som et epicenter for kunstneriske og kreative kræfter. Her skal alle de klassiske kultur- og kunstfag samles, såsom musik, billedkunst, film, drama, dans og litteratur. Ud over en ny kultur- og musikskole omfatter projekt-konkurrencen også en parkeringskælder, kollegieboliger og et levende grønt byrum.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over projektkonkurrencen:

”Jeg er glad for, at vi nu kommer et skridt nærmere en ny kultur- og musikskole på Frederiksberg. Vi stiller høje krav til nyt byggeri på Frederiksberg, og skolen bliver et løft til området med grønne områder og et kulturelt center for hele Frederiksberg”.

Det samme gør formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lotte Kofoed (SF), som udtaler:

” Vi har en meget velfungerende musikskole i dag, men vi ønsker at give musikskolen nogle nye og bedre rammer og samtænke musikken med andre kunstformer. Jeg tror på, at en ny kultur- og musikskole skaber et nyt og spændende sted med en masse kultur, hvor børn og unges kreativitet kan blomstre”.

Formand for Musikhøjskolens bestyrelse Maria Eichhorn glæder sig naturligvis også:

”Den nye kultur- og musikskole giver et enormt kvalitetsløft til musik- og kulturundervisningen på Frederiksberg. Det bliver et kreativt og sprudlende sted med plads til nye formater og fællesskaber på tværs af kunstarterne, hvor børn og unge kan møde musik, kunst og kultur i rammer, der understøtter sammenspil, koncerter, forestillinger, undervisning og inspiration”.

På det nye område skal der udover en kultur- og musikskole opføres kollegieboliger og en mindre parkeringskælder.

Projektkonkurrencen løber fra april til august 2022, og det vindende forslag vil danne grundlag for en lokalplan for området.

Der vil blive holdt informationsmøde om projektet i efteråret 2022.

Tidsplan for projektet

Projektkonkurrence: april – august 2022
Afgørelse: oktober 2022
Tilpasning af byggeprogram: februar – oktober 2023
Lokalplan: september 2023 – august 2024
Projektering og anlægsfase: oktober 2024 – april 2026

Fakta

I 2020 besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at kultur- og musikskolen og kollegieboligerne skulle søges virkeliggjort på Konservatoriegrunden
Der er afsat 101,5 mio. kr. til en ny kultur- og musikskole.
Konkurrencen omhandler kultur- og musikskolen på ca. 2600 m2, kollegieboliger på ca. 2500-3000 m2 og en parkeringskælder til ca. 65 P-pladser.
Lokalplan for området skal udarbejdes på baggrund af det vindende projektforslag.

Foto: ABW