Om knapt to år kommer flygtninge og studerende til at bo sammen på Frederiksberg. VenligboligPlus projektet er et led i indsatsen for at skaffe varige boliger til byens flygtninge, og det vil medføre boliger til omtrent 100 flygtninge og studerende. 

Frederiksberg Kommune tager endnu et skridt i bestræbelserne på at skaffe varige boliger til byens flygtninge og på at skaffe billige studieboliger. Sammen med Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) og Venligboligfonden etablerer Frederiksberg Kommune nemlig 51 boliger på Roskildevej 54. 

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Hver bolig er på 33 kvadratmeter og skal bebos af enten to flygtninge eller to studerende, der hver får en husleje på cirka 2500 kroner.

Boligerne forventes at stå klar om cirka to år. I første omgang går arbejdet med en ny lokalplan i gang, ligesom grunden skal gøres klar til et nyt boligbyggeri, sådan som den allerede er udlagt til i kommuneplanen.

Formand for Frederiksberg Kommunes Bolig- og ejendomsudvalg, Simon Aggesen glæder sig til at se projektet tage form:

”Det er en fornøjelse at se dette partnerskab barsle med en helt ny boligtype, der bliver et spændende tiltag i vores by, og skaffer tag over hovedet til en lav husleje for flygtninge og unge. Projektet tager udgangspunkt i Frederiksberg som vidensby samtidig med, at vi løser en boligudfordring med integration i højsædet.

Vi aktiverer unge ressourcestærke borgere som en frivillig ressource i kommunens integrationsindsats, og i samarbejde med byens aktører skaber vi nye løsninger i forpligtende partnerskaber. Projektet er helt i tråd med kommunens erklærede mål om, at offentlige eller private investeringer tænkes sammen og bidrager til at indfri flere formål på én gang til gavn for den enkelte borger og Frederiksberg som by,” siger han. 

Formand for Frederiksberg Kommunes Socialudvalg, Pernille Høxbro lægger stor vægt på, at projektet er endnu et led i at løse en stor opgave for kommunen:

”Modtagelsen af flygtninge på Frederiksberg de seneste par år har været vellykket. Mange gode kræfter har stået klar til at hjælpe med at løse den store opgave. Men der er brug for at blive ved med at skubbe på integrationen, og det haster med at få vores nye medborgere ud af de midlertidige boliger.

Dette projekt hjælper med at  løse boligudfordringen, samtidig med at vi skaber grobund for vellykket integration og blander grupper af borgere, der kan have glæde af hinanden,” siger hun.

Frederiksberg Kommune lægger op til at  borgerne i området kobles tæt til projektet undervejs.

”Dagen efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen om at gå videre med VenligboligPlus konceptet, sendte vi et brev til områdets beboere, så de er godt orienterede og ved, hvem de skal henvende sig til med spørgsmål.

I de kommende års arbejde vil vi invitere borgerne i området til at følge arbejdet tæt og til at komme med deres input til, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for alle. Det har vi god erfaring med andre steder, hvor vi har etableret flygtningeboliger,” siger Simon Aggesen.

Flygtningene, der flytter ind, kommer fra Frederiksbergs midlertidige boliger. De studerende, der flytter til VenligboligPlus, kommer fra andre FFB-afdelinger. Planen er at tilbyde de ledige boliger, der opstår som følge heraf, til andre flygtninge, og dermed når det samlede antal flygtningeboliger op på cirka 100.

Fra 2014-2016 er der kommet cirka 400 flygtninge og familiesammenførte til Frederiksberg, og der ventes yderligere cirka 200 i 2017. Cirka 180 flygtninge er p.t. indkvarteret i midlertidige boliger.

Læs mere om VenligboligPlus.