I de kommende uger skal politikerne på Frederiksberg beslutte, om de skal gå videre med konceptet Venligbolig Plus. Omtrent 50 boliger til byens flygtninge og studerende kan således være på vej på Roskildevej 54, syd for Stenhuggerhusene. 

Kommunalbestyrelsen beslutter, om den vil gå videre med konceptet på et møde den 27. februar. Projektet vil i givet fald blive et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Fonden Venligbolig og den almene boligorganisation FFB.

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Venligbolig Plus konceptet går ud på at etablere billige boliger, hvor flygtninge og studerende bor sammen. Målet er at holde huslejen nede ved at gøre boligerne til deleboliger, samtidig med at de studerende og flygtningene hjælper hinanden i hverdagen – og at flygtningene dermed integreres hurtigere og bedre på Frederiksberg.

Formand for Frederiksberg Kommunes Socialudvalg, Pernille Høxbro ser frem til den videre politiske behandling:

”Frederiksberg arbejder løbende på at løse opgaven med at finde varige boliger til flygtninge. Venligbolig Plus er et spændende koncept, som kan skaffe boliger til flygtninge og give de studerende på Frederiksberg mulighed for at bidrage til god integration i hverdagen.

I Socialudvalget bakker vi op om integrationskonceptet, som skal løftes i partnerskab med almene og private organisationer. Nu skal vores Kommunalbestyrelse træffe de endelige beslutninger, før vi  går videre med konceptet,” siger hun.

Netop inddragelsen af beboerne er også essentielt for formand for Frederiksberg Kommunes Bolig- og Ejendomsudvalg, Simon Aggesen:

”Hvis vi vælger at gå videre ud af dette spor, vil vi invitere naboer og andre interesserede til at bidrage med deres holdninger og input i en lokalplansfase med høring. Først og fremmest skal vi sikre, at beboerne i området kan få svar på alle de spørgsmål, de måtte have,” siger han.

Boligerne kommer i givet fald til at blive beboet af flygtninge, der allerede er kommet  til Frederiksberg og bor i en midlertidig bolig og studerende fra FFB’s afdelinger på Frederiksberg.