Arbejdet udføres på sydsiden af Smallegade, dvs. siden med ulige numre, og vil optage plads på fortov og cykelsti. Bil- og cykeltrafik opretholdes i begge retninger, men arbejdet vil medføre trafikale gener, især for bil- og cykeltrafikken, færre p-pladser, støj og gener ved til- og frakørsel.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Frederiksberg Forsyning på service@frb-forsyning.dk eller 3818 5000.

Foto ABW

Kilde.