Der arbejdes på:

Hoffmeyersvej (mellem Troels-Lunds Vej og J.C. Schiødtes Vej):

Indtil den 30. december på alle hverdage fra kl. 7-18. Vejen afspærres i begge retninger for biler og cyklister. Fodgængere henvises til det østlige fortov.

J.C. Schiødtes Vej (mellem Goldschmidtsvej og Marielystvej):

Indtil den 20. november på alle hverdage fra kl. 7-18. Vejen afspærres i begge retninger for biler og cyklister. Fodgængere henvises til det nordlige fortov.

Det forventes, at arbejdet er endeligt færdigt i marts 2023. Se alle etaper og en tidsplan for projektet på frb-forsyning.dk/regnvandssystem

Kilde. 

Foto ABW