Nu kan borgere, der er nære kontakter, også benytte kommunernes isolationsfaciliteter, hvis de ikke har mulighed for at opretholde deres selvisolation hjemme. Nære kontakter og personer, der er konstateret smittet med COVID-19, skal ikke længere selv betale for deres forplejning. Det oplyses i en pressemeddelelse

De nye anbefalinger fremgår af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje for selvisolation og isolationsophold.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Retningslinjen beskriver, hvordan man skal isolere sig, når man er testet positiv for ny coronavirus, hvis man har symptomer, som kan være COVID-19, eller er nær kontakt til en smittet. Desuden beskriver den kommunernes tilbud om isolationssteder, hvis man ikke kan isolere sig derhjemme.

Der kan være en række barrierer i forhold til at overholde anbefalingerne om selvisolation.

”Vi ved fra selvrapporterede data fra undersøgelserne fra HOPE, at det ikke er alle, der selvisolerer, som de skal. Der er derfor opmærksomhed på at undgå barrierer i forhold til at få hjælp til selvisolation. Selvisolation er fuldstændig central, hvis man er smittet, eller hvis man er nær kontakt, for det er den bedste måde at stoppe smittekæden,” siger vicedirektør Helene Probst, og tilføjer:

”Vi ved, at en række omstændigheder kan gøre det svært at overholde selvisolation. Vi vil gerne have, at folk ved, at der er hjælp at hente, så man skal ikke tøve med at ringe til kommunen, hvis man står i en situation, hvor man ikke kan selvisolere derhjemme”.

Frivilligt isolationsophold
Hvis du har brug for et isolationsophold uden for hjemmet, skal du kontakte din kommune, der står for opgaven med at vurdere, hvem der kan få et ophold. Retningslinjen beskriver, hvad der gælder for sådanne ophold.

”Er du smittet med ny coronavirus eller nær kontakt og uden mulighed for at isolere dig, kan kommunen hjælpe dig med at finde en løsning. Det gælder for eksempel, hvis du deler husstand med mange på et lille areal og er i risiko for at smitte dem, du bor sammen med. Det er vigtigt at benytte sig af muligheden, så du ikke smitter dem, du bor sammen med”, siger Helene Probst.

Retningslinjen beskriver også, hvem der, ud over kommunen, har opgaver i forbindelse med isolationsophold i eller uden for hjemmet.

Retningslinjen for selvisolation og isolationsophold.