Sundhedsstyrelsen gør status over den første del af vaccinationsindsatsen. Et vigtigt indfriet mål er, at der nu har været tilbud om vaccination på alle plejecentre, og der nu er to godkendte vacciner mod COVID-19 til indsatsen. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Sundhedsstyrelsen har sammen med øvrige myndigheder og aktører planlagt den nationale vaccinationsindsats mod COVID-19, der nu gradvist rulles ud. Alle i Danmark, der er godkendte vacciner til, vil blive tilbudt vaccination i 2021. Samtidig har de danske myndigheder bidraget til vaccinationsindsatsen på Færøerne og Grønland, der også melder, at de er begyndt at vaccinere.

Status er, at der i dag er over 118.000 borgere vaccinerede med første dosis mod COVID-19.

”Jeg er stolt af indsatsen i Danmark. Vi har opnået en meget hurtig og effektiv udrulning af vaccinationerne. Det er lykkedes regioner, kommuner og praktiserende læger at vaccinere langt hovedparten af beboerne på plejehjemmene samt store dele af det kritiske frontpersonale på sygehuse og plejecentre, og de melder om stor tilslutning. Det betyder, at vi i Danmark er det EU-land, der er længst med at vaccinere befolkningen,” siger Søren Brostrøm.

Den nuværende plan for vaccination i Danmark gør brug af den etablerede organisering, hvor man er vant til at håndtere borgere på sundheds-, ældre- og socialområdet på en effektiv og sikker måde.

”Vi har et rigtig godt og velfungerende samarbejde med regionerne, kommunerne og de praktiserende læger om den praktiske planlægning af vaccinationerne. Også de andre styrelser på sundhedsområdet samt Politiet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og NOST har været inddraget tæt i planlægningen, så alle ved, hvad planerne er, og hvordan de skal føre dem ud i livet. Dette samarbejde fortsætter, samtidig med at vi forbereder os til en situation, hvor der kan vaccineres mindst 100.000 personer om dagen, hvis vi får leveret så mange vacciner til Danmark,” siger Søren Brostrøm.

Information om vaccinerne er styrket
Samtidig er informationsindsatsen øget i takt med, at der er kommet mere information om kommende vacciner, Danmark kan forvente at få. Derfor informerer vi nu bredere om, i hvilken rækkefølge og cirka hvornår de forskellige målgrupper vil få tilbudt vaccination.

”Der er rigtig god opbakning til vaccinationen både hos borgere, fagpersoner og organisationer. Den danske befolkning støtter i høj grad vaccinationsindsatsen, og både tilliden til sundhedsmyndighederne og villigheden til at lade sig vaccinere er faktisk en af de højeste i Europa, kan vi se af de foreløbige resultater fra det danske Hope-projekt. Det har givet os et godt afsæt for udrulningen og et optimistisk afsæt for det videre arbejde,” siger direktør Søren Brostrøm. Han fortsætter: ”Vaccinerne er et væsentligt redskab til at bekæmpe COVID-19 epidemien, men det kræver, at der fortsat er tillid til dem, og at vi er klare i vores information og formidling af viden om dem både nu og fremover.

Region Syddanmark skal samle erfaringer med ny vaccine
Danmark har modtaget de første doser af den nyligt godkendte COVID-19 Vaccine Moderna ®. Da den første levering, der modtages, er så lille, at den ikke kan deles, er denne blevet fordelt til én region – Region Syddanmark.

”Vi har aftalt med Region Syddanmark, at de samler erfaringer med at bruge den nye vaccine. Vi ved for eksempel ikke endnu, om det er muligt at trække flere vacciner op af en ampul, så den kan bruges til flere personer end beregnet. Det kan også være, at vaccinen er lettere at håndtere, fordi den ikke skal opblandes. Det er nogle af de erfaringer, vi gerne vil have en opsamling på”, siger direktør Søren Brostrøm.

Statusrapport: Vaccination mod COVID-19, den 13. januar 2021 

HOPE-artikel: Willingness to Use an Approved COVID-19 Vaccine: Cross-national Evidence on Levels and Individual-level Predictors 

Sådan fordeles vaccinerne i uge 2 og 3

De vaccineleverancer, vi har modtaget i uge 2, skal anvendes til at give første dosis til allerede udmeldte målgrupper som en slags opsamling til de personer i grupperne, som endnu ikke er vaccineret.
 
Disse målgrupper er:
  • Gruppe 1: Personer som bor i plejebolig mv.
  • Gruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
  • Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren
  • Gruppe 5: Udvalgte patienter > 65 år med særligt øget risiko
  • Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko

I uge 3 er planen at færdigvaccinere personer i de igangsatte målgrupper og fra uge 4 begynde 2. vaccination af de personer, der fik de allerførste vacciner.