En ny tunnel fra det kommende Mary Elizabeths Hospital skal kobles til den eksisterende tunnel under Esther Møllers Vej, som derfor lukkes for kørende trafik året ud.

Foto ABW

Kører du igennem Esther Møllers Vej i bil, skal du finde en anden rute fra den 5. september og året ud. Hvis du er på cykel eller gående, kan du stadig bruge vejen.

Biltrafikken lukkes nemlig mens der arbejdes med en ny tunnel, der sikrer at personale og forsyninger og udstyr kan komme hurtigt frem og tilbage mellem det eksisterende hospital og Mary Elizabeths Hospital, når det åbner i 2026.

Trafik og parkering påvirkes
Lukningen påvirker primært den gennemkørende trafik og enkelte p-pladser, der vil blive inddraget i perioden. Parkeringsmulighederne på Rigshospitalet er i forvejen begrænsede, og derfor opfordrer Rigshospitalet alle patienter eller pårørende til at benytte andre transportformer end bil eller have en ledsager til at parkere bilen, da afstanden fra parkeringsmulighed til hospital kan være stor.

Rigshospitalet beklager de gener, som ændringerne af trafik- og parkeringsforholdene medfører.

Trafikale omlægninger fra september 2022 

 • I forbindelse med udgravning og sammenkobling af tunnelen under Esther Møllers Vej vil vejen frem til årsskiftet 2022/2023 være spærret for gennemkørende trafik, men cyklister og gående vil fortsat kunne benytte vejen.
 • Kørende fra Inge Lehmanns Vej ledes forbi hovedindgangen og derfra via Juliane Maries Vej mod Esther Møllers Vej. Der vil være skiltning, der guider bilisterne.
 • Kørende fra Juliane Maries Vej ledes via Nørre Allé til Edel Sauntes Allé og herfra til Frederik V’s Vej, Henrik Harpestrengs Vej, videre ad Inge Lehmanns Vej og herfra mod Esther Møllers Vej. Der vil være skiltning, der guider bilisterne.
 • El-ladestanderne bevares, og en handicap p-plads ændres til afsætning for Flextrafik.

Fakta om byggeriet

 • Mary Elizabeths Hospital kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 79 ambulatorierum og 15 operationsstuer og bliver bygget på Rigshospitalets matrikel på hjørnet ud mod Nørre Allé og Tagensvej
 • Hospitalet bliver på otte etager (0-7) med en tekniketage på 7. sal og en kælderetage
 • Firmaet der bygger tunnellerne, der skal forbinde hospitalet med centralkomplekset, er Per Aarsleff A/S
 • Når Mary Elizabeths Hospital åbner i 2026, bliver der plads til 900 patienter og deres familier samt ca. 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale
 • Patienterne kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne
 • Mary Elizabeths Hospital er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond.
 • Bygningen er tegnet af 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens tegnestue
 • Se mere på Mary Elizabeths Hospitals hjemmeside: rigshospitalet.dk/maryelizabethshospital​

Kilde.