Langt størstedelen af Frederiksberg-borgerne føler sig trygge i deres nabolag. Det viser den seneste tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet.

Foto ABW

87 procent af Frederiksbergs-borgerne svarer ja til, om de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, og 89 procent af de adspurgte tilkendegiver, at de har tillid til, at Politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for hjælp. Dermed ligger Frederiksberg lige omkring landsgennemsnittet for tryghed og lidt over landsgennemsnittet for tillid til Politiet.

Det viser Justitsministeriet Tryghedsundersøgelse for 2023. Resultatet er på linje med tidligere års resultat, og borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over den stabile tryghed og tillid i byen:

”Frederiksberg er – og skal blive ved med at være – en tryg by at bo og færdes i, og årets måling viser, at vi fortsat føler os trygge på Frederiksberg. Jeg vil gerne takke Politiet for en stor indsats, ikke mindst nærpolitiet, som er med til at sikre den daglige tryghed overalt i byen. Det kan siges enkelt: Jeg er stor fan af vores gode, danske Politi,” siger han.

Borgmester Michael Vindfeldt glæder sig i den forbindelse over den forebyggende indsats, som sker i samarbejde mellem politiet, skolerne og de sociale myndigheder i det såkaldte SSP-samarbejde:

”Vi må og skal forhindre, at Frederiksbergs unge begår kriminalitet og kommer ud i en kriminel løbebane. Her spiller SSP-samarbejdet en kæmpe rolle, og derfor er der også grund til at takke vores dygtige gademedarbejdere og andre deltagerne i SSP-samarbejdet for en fantastisk indsats. Unges kriminalitet er fortsat et meget markant opmærksomhedspunkt, som vi har enormt stort fokus på, og særligt indsatsen for at skaffe de unge i uddannelse eller i job er afgørende her,” siger han.

Tryghed og kriminalitet drøftes løbende på møder med nærpolitiet særligt vedrørende forhold på Frederiksberg og med politidirektøren i København vedrørende udviklingen i hovedstadsområdet.

Politidirektør Anne Tønnes glæder sig også over undersøgelsen:

”Vi er borgernes politi, og vi er til for at skabe tryghed og sikkerhed for dem. Derfor er vi selvfølgelig også meget tilfredse med, at borgerne i Frederiksberg Kommune ikke bare har en høj tillid til politiet, men også at trygheden fortsat er på et højt niveau, hvor næsten ni ud af ti borgere angiver, at de føler sig trygge i deres nærområde”, siger politidirektør Anne Tønnes.

”Den høje tryghed og tillid kan i høj grad skyldes vores gode og nære samarbejde med kommunen og den daglige dialog, som blandt andet vores nærpoliti har med borgerne på Frederiksberg. Vi ser generelt et fald i kriminalitetsbilledet på Frederiksberg. Den positive udvikling skal vi sammen med de gode kræfter i kommunen holde fast i”, siger politidirektør Anne Tønnes.

Læs Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2023 

Kilde.