Hvert år skiller danskerne sig af med utrolig meget tøj på landsplan, og det ender ofte i skraldespandene, fordi det er svært for mange at finde steder at aflevere brugte tekstiler – dette oplever værestederne på Vesterbro på nærmeste hold. Mange lokale afleverer brugte tekstiler i håb om at det kan bruges af andre, så man på den måde bidrager til bæredygtig grøn og social bevidsthed i samfundet. Måske du har noget liggende i klædeskabet?

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Tøjprojektet sigter efter at kunne give lokale beboere på Indre Vesterbro og det øvrige København og Frederiksberg mulighed for:
– at kunne aflevere deres brugte tekstiler på en nem måde.
– at hjælpe til med, at give socialt udsatte og aktive stofbrugere på Mændenes Hjem’s tilbud et bedre udvalg af tøj
– at købe tøj i genbrugsbutikken Solodaritet og dermed bidrage til meningsfuld beskæftigelse for socialt udsatte og aktive stofbrugere i form af sortering af tøj.

Mændenes Hjem’s Tøjprojekt bygger på tre grundlæggende elementer; Uddeling af tøj til Mændenes Hjems beboere og gæster, støttet beskæftigelse for socialt udsatte mennesker og aktive stofbrugere på Indre Vesterbro, samt den mest hensigtsmæssige genanvendelse af tøj og tekstiler. For at hele Tøjprojektet kan dreje rundt, er de afhængige af, at folk og virksomheder ønsker, at donere tøj til Mændenes Hjem. Der kan afleveres tøj i Kontaktstedet som har åbent alle døgnets timer.

Efter afleveringen af dit tøj:
Efter modtagelsen på Mændenes Hjem, fragtes tøjet over til vores Tøjdepot i den brune kødby, hvor tøjet sorteres og vurderes efter tre prioriterede kategorier. De tre respektive kategorier i prioriteret rækkefølge hedder:
1) Tøj til brugere af og beboere på Mændenes Hjem’s tilbud.
2) Tøj til videresalg i genbrugsbutikken Solodaritet.
3) Overdragelse af tøj til relevante organisationer, projekter og andre eksterne partnere.

Deres åbningstider for udlevering af tøj fra Tøjdepotet (Slagtehusgade 3D) lyder således: Mandag – Fredag 10-14. De arbejder derudover på, at kunne holde weekendåbent, men der mangler de lige det sidste før de kan søsætte dette.

Indlevering af tøj til Mændenes Hjem, kan forekomme samme sted og i samme tidsrum. Alternativt er der døgnåbent på Mændenes Hjem (Lille Istedgade 2) hvor tøjindlevering også kan finde sted.

Er man i tvivl om hvordan og hvorledes kan man ringe på tlf.: 30 54 30 70, i hverdagene mandag – fredag i tidsrummet 9-15.

Dit Vesterbro var lige forbi og få en lille sludder med Mathias Bryde (som ses på billedet) Du kan læse meget mere lige her.