Forliget indeholder blandt andet:

  • Et historisk løft af folkeskolen. Der afsættes 356 mio. kroner frem mod 2025 til modernisering og renovering af skoler, et løft af det faglige niveau, lokal arbejdstidsaftale og økologisk skolemad mv.
  • En fremrykning af minimumsnormeringer. Med budgettet for 2020 blev det aftalt at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2023. Med dette års budgetforlig fremrykkes minimumsnormeringerne, så de indføres allerede fra 2022. 
  • En ældrepakke, der sikrer værdighed og tryghed i ældreplejen. Ældrepakken betyder, at 110 mio. kroner nu afsættes permanent til ældreområdet frem mod 2025. Samtidig afsættes yderligere 23 mio. kroner til styrket tryghed og værdighed på plejecentrene, der blandt andet vil sikre en øget normering om aftenen, natten og i weekenderne.
  • En klimapakke og en endnu grønnere by. Målet er, at Frederiksberg er CO2-neutral i 2030. Klimafonden vokser til 60 mio. kroner, der sikres en ladegaranti, så der allerede i 2021 maksimalt er 250 meter til en el-ladestander. Derudover afsættes ekstra penge til mere biodiversitet, bynatur og træer i byen.   

Læs mere i budgetforliget, som du finder på denne side