Forbrugerne bør tjekke deres letvægtsgasflasker for skader. Sådan lyder opfordringen fra Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet efter flere uheld, hvor gas er sivet ud, fordi der er gået hul på gasflasker lavet af komposit. Antændes gassen kan det i værste fald medføre en kraftig eksplosion.

Uheldene har heldigvis kun medført materielle skader, men de får alligevel Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet til at opfordre forbrugerne til at tjekke deres letvægtsflasker af komposit med gas. På de gasflasker, som har været involveret i uheld, har der været skader, som er opstået på grund af enten forkert opbevaring eller håndtering.

Foto: Arbejdstilsynet

Der er nogle bestemte tegn på slid og fejl, man skal være opmærksom på.

“Vores undersøgelse af flaskerne fra uheldene viser, at de formentlig er blevet skadet, fordi de er blevet tabt eller lignende og derfor er revnet. Det i kombination med, at flaskerne har stået i direkte sollys, har muligvis ført til, at de er bristet og at der derfor siver gas ud, der kan eksplodere ved blot en lille gnist.

Der er ikke umiddelbar fare ved flaskerne i sig selv, men man bør tjekke, om der er brud på plastikkappen rundt om dem,” siger Morten Vestergaard, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Sammen med Arbejdstilsynet opfordrer Sikkerhedsstyrelsen forbrugerne til at tjekke deres gasflasker.

“Til de traditionelle fem råd om sikker brug af gas kan vi tilføje, at det er vigtigt at undersøge flasken for synlige skader. Man bør holde øje med, om der er revner i plastikken, hvis det er en letvægtsgasflaske. Det syner måske ikke af meget, at der er en flænge eller et fladt sted efter slag, men det kan have alvorlige konsekvenser,” siger chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, Arne Hosbond.

Kompositgasflaskerne er ikke tilbagekaldt, fordi der ikke er tale om en fabrikationsfejl, men fordi de forkert opbevaret eller håndteret. Gasflaskerne vurderes som sikre, hvis man bruger og opbevarer dem korrekt.

Fakta om gasflaskerne
De gasflasker, som har været involveret i uheld, er såkaldt letvægtsgasflasker. De er lavet af et plastlignende materiale.

Gasflasker – både af plastik og metal – er lavet til, at de kan tåle at stå i solen. Er der flænger eller skader på dem, hvor gassen kan komme ud, kan de dog risikere at briste.

Heldigvis er uheld med flaskegas i Danmark uhyre sjældne, men når de sker, er det ofte ganske alvorligt. Her er syv gode råd til at undgå ulykker: 

Brug kun godkendt udstyr, som er DG- eller CE-mærket og har en dansk manual.

Placér altid gasflasken, så den står oprejst. Følg altid vejledningen i manualen for, hvor flasken skal placeres.

Vær forsigtig, når du skifter gassen. Sluk apparatet og luk ventilen, før du skifter flasken. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst på flaskeventilen, før du tænder. Kontroller samlingerne med sæbevand. Hvis det bobler, er der en utæthed, og så bør apparatet ikke blive brugt.

Husk at lukke alle ventiler, når du er færdig med at bruge gassen. Det gælder også tomme flasker! Kobl altid flasken fra, når udstyret ikke er i brug.

Hold udstyret ved lige. Kontrollér jævnligt, at gasslangen ikke er synligt slidt eller afbleget af sollys. Hvis du er det mindste i tvivl om, om der er revner i slangen, skal den skiftes ud med en ny med DG-mærke.

Tjek din gasflaske. Er der mærker efter stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken eller mangler dele af plastikken, skal du få flasken byttet. Læs mere her.

Brug ikke gasflasker eller gasapparater som er tilbagekaldt af leverandøren. Tjek Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk for at se, hvilke flasker der er tilbagekaldt.

/Pressemeddelelse – Arbejdstilsynet.