I Jyllands-Posten 20. januar rejses der fra politisk side kritik af, at DOTs orientering om pensionisttaksterne kun har oversigt over de økonomiske konsekvenser pr. passager, men ikke medtager andre beregninger.

Ændringen af pensionisttaksterne er anden fase af Takst Sjælland, der blev besluttet i 2015 og gennemført i 2017. I forbindelse med Takst Sjælland har DOT hidtil orienteret trafikpolitikerne om beregninger af konsekvenser for den enkelte passager alt i alt. Pensionistreformen er fase 2 af Takst Sjælland, og derfor er Folketingets transportordførere orienteret efter præcis samme model, som i reformens fase 1, der blev gennemført i januar 2017.

Movia Presse

Såfremt Folketinget ønsker yderligere oplysninger, står DOT naturligvis til rådighed. Incentive, der har foretaget konsekvensberegningerne for DOT af en harmonisering af pensionistrabatterne, har opgjort konsekvenserne på i alt fire måder. DOT vil gennemgå alle beregningerne for Folketingets Trafikudvalg i morgen tirsdag 21. januar.

Når DOT har valgt at rapportere om passagerkonsekvenser for pensionister efter samme model som Takst Sjælland, fase 1, som indebærer en opgørelse pr. passager og ikke en opgørelse pr. rejse, skyldes det blandt andet, at mindst halvdelen af de passagerer, der bruger pensionistkort i dag både vil få rejser, der stiger i pris, og opleve rejser, der falder i pris. Derfor er det ikke muligt ud fra oversigten over antal rejser at vurdere, hvad de samlede økonomiske konsekvenser er for den enkelte pensionist. Det er det derimod med de oplysninger, som DOT allerede har givet til transportordførerne.