Vi modtager millionvis af pakker hvert år. Hovedparten leveres med varevogne der kører på kryds og tværs af byen for at levere til privatadresser, erhvervsadresser og pakkeshops. Nu skal det første forsøg i verden af sin art undersøge, om det også kan foregå via passagerer med offentlig transport. Det sker i hovedstadsområdet og Nordjylland i september.

Tag en pakke med toget, foto: Atkins

Tusindvis af pakker drøner rundt på de danske veje hver eneste dag – og antallet bliver kun større de kommende år på grund af den stigende internethandel. Den udvikling øger – især i større byer – trængslen på vejene samt partikelforurening og CO2-udledning fra transport.

Derfor har Andreas Fessler, erhvervs-ph.d. hos rådgivervirksomheden Atkins og DTU Management, sat sig for at undersøge, om dele af pakketransporten fremover kan foregå på mere klimavenlig vis. Han forklarer:

“I sidste ende handler det om, hvordan vi kan få nogle varevogne ud af byerne ved at samarbejde på en smartere måde. Det vil jeg undersøge gennem to koncepter; det første for privatpersoner og senere et for virksomheder.”

I det aktuelle testprojekt skal almindelige danskere kunne tage en pakke med under armen og bringe den sikkert fra én station til en anden, når de alligevel skal med offentlig transport.

“Vi tester en form for deleøkonomi, hvor vi udnytter frie ressourcer i transportsystemet til at få løst en konkret udfordring. I stedet for at sætte flere og flere køretøjer på vejene, kan pakkerne blive bragt med passagerflowet.”

Motiverede passagerer
Andreas Fessler er som sociolog særligt interesseret i at afdække, hvad menneskers vaner, værdier og adfærd betyder for, om de er villige til at transportere andre menneskers pakker:

“Det skal selvfølgelig være nemt og bekvemt at få fat i pakkerne og komme af med dem igen. At afhente og aflevere skal gerne være sammenligneligt med at checke ind og ud med dit rejsekort. Den grundlæggende idé er, at de togrejsende i den endelige løsning vil blive kompenseret for at tage en eller flere pakker med, f.eks. som en kredit til deres rejseudgifter.”

Pakkebokse på stationerne
For at gøre deltagelse i konceptet så let som muligt har Andreas Fessler og Atkins indgået et samarbejde med flere parter.

Nærboks, som er ejet af Postnord og Swipbox, stiller en ny type pakkebokse til rådighed, som kan åbnes med telefonens bluetooth. Nærboks er et landsdækkende netværk af små pakkebokse, som kan bruges af alle distributører og pakkemodtagere.

DSB stiller sine arealer til rådighed for de 22 bokse der er opstillet til forsøget i hovedstadsområdet. Disse bliver opstillet i nærheden af, hvor man checker ind og ud med sit rejsekort.

Den nordjydske del af forsøget vil undersøge, hvordan borgere og erhvervsdrivende i landområder kan hjælpe hinanden med at få en lettere, grønnere og billigere levering. Her stiller Nordjydsk Trafikselskab arealer til rådighed for seks bokse til forsøget.

Atkins vil bringe sin ekspertviden om geografiske informationssystemer (GIS) ind i projektet ved at knytte boksenes geografiske placering sammen med en app, sådan at forsøgsdeltagere let kan medbringe en pakke, der matcher deres aktuelle rejse. I forsøget er der dog kun tale om tomme pakker.

Kommuner støtter projektet
Københavns Kommune støtter projektet ved at stille plads til rådighed for at etablere pakkebokse på kommunalt ejede arealer ved udvalgte metrostationer. Roskilde Kommunes miljø- og klimapuljer har desuden ydet et støttebidrag til projektet. I Nordjylland støttes projektet økonomisk af Hjørring og Vesthimmerlands kommune.

Også et koncept for virksomheder
Efter testprojektet med privatpersoner bliver næste skridt et koncept for virksomheder og organisationer, der omkostningsfrit ønsker at nedbringe deres CO2-aftryk. Pakkerne medbringes ganske enkelt på deltagende medarbejderes pendlerture og afleveres eksempelvis i virksomhedens reception.

FAKTA OM FORSØGET

Sådan deltager du i forsøget
Forsøget, som går under navnet CrowdShip, går i gang onsdag den 2. september 2020 og varer måneden ud. 22 stationer og stop i og omkring København samt seks stationer i Nordjylland inddrages i forsøget og får opstillet en pakkeboks til formålet. Før og i forsøgsperioden kan alle, som har lyst til at medbringe pakker, tilmelde sig forsøget. Interesserede kan se listen over stationer i forsøget og tilmelde sig på atkins.dk/crowdship. Som tak modtager alle deltagere et gavekort på 50-100 kr. til 7-Eleven. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange gange man som testperson har medbragt en pakke.

Hvad er crowdshipping?
Projektet er det første crowdshipping-forsøg i verden, som gør brug af offentlig transport. Crowdshipping eller crowd logistics udspringer af crowdsourcing-begrebet, hvor tanken er at dele problemløsning ud til et netværk af mennesker – ‘the crowd’. Således henviser Crowdshipping til løsninger, hvor personer samarbejder i sociale netværk om transport af pakker.

Hvad med COVID-19?
Efter dialog med sundhedsmyndighederne er det vurderet, at forsøget kan opstartes. Deltagerne opfordres til at overholde myndighedernes anbefalinger og krav i forhold til offentlig transport og færdsel i det offentlige rum – ikke mindst brug af håndsprit. Hvis du ikke ønsker at medbringe en fysisk pakke i testen, kan du i stedet medbringe en ‘virtuel’ pakke. Læs mere på atkins.dk/sporgsmal-og-svar