Kommunalbestyrelsen har vedtaget Frederiksbergs første skolepolitik, der med syv børneløfter om både trivsel og faglighed sætter en fælles retning for udviklingen af skolerne frem mod 2030.
Politikken ’Sammen om løfterne – Fremtidens skole 2030’ er netop vedtaget i kommunalbestyrelsen. Med syv børneløfter er børnene i centrum med fokus på gode fællesskaber og høj faglighed. Et bærende og gennemgående pædagogisk princip er inddragelse af børnenes perspektiv og indflydelse.

’Sammen om løfterne’ er blevet til i tæt dialog med elever, forældre, skolebestyrelser, lærere, skoleledere og mange andre, der er en del af skolernes hverdag. Børneløfterne danner rammen for udviklingen af området frem mod 2030 og får dermed stor betydning for byens mange skolesøgende børn og unge.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over, at skoler, SFO og klubber nu har fået en samlet politik:

”Fremtidens Skole 2030 er udviklet i tæt samarbejde med dem det hele handler om, og derfor står vi nu med en god og gennemarbejdet politik, der sætter retningen for udviklingen af skoler og fritidsinstitutioner på Frederiksberg. Fagligheden skal være i top, men det skal trivslen også. Det har vi sat fokus på med blandt andet børneløfterne om, at børnene skal have en god og tryg start og inviteres ind i gode fællesskaber. Med politikken understreger vi også en endnu tættere sammenhæng mellem det, eleverne oplever og lærer i skolen, og de aktiviteter, som foregår i SFO eller klub. Målet er at skabe de bedste rammer for en fantastisk barn- og ungdom, så eleverne står på et solidt fundament, når de skal videre i livet”.

Formand for undervisningsudvalget Ruben Kidde (RV) bakker også op om den nye skolepolitik og børneløfterne:

”Vi har haft en spændende og lærerig udviklingsproces med bred inddragelse af alle dem, der kender området bedst. Det giver et solidt afsæt for at gøre vores i forvejen gode skoler med undervisning, SFO og klubber endnu bedre. Med de syv børneløfter sætter vi retningen for at fremtidssikre skolerne og understreger værdien af bl.a. venskaber, læringslyst, fordybelse, eksperimentering, demokrati, dannelse og uddannelse. Arbejdet med at realisere løfterne er allerede godt i gang, og ambitionen er, at endnu flere børn og unge får en hverdag, hvor de trives, tror på sig selv, forstår deres omverden og bliver klædt fagligt godt på til at gennemføre en videre uddannelse, begive sig videre i arbejde samt mestre livet.”

Fremtidens Skole 2030 og de syv børneløfter vil blive gennemført i dialog med elever, forældre og fagfolk. Du kan læse mere om den nye skolepolitik på frederiksberg.dk/fremtidensskole.

Fakta om Fremtidens Skole

Fremtidens Skole 2030 sætter retningen for udviklingen af Frederiksbergs folkeskoler, SFOér og klubber. Den bygger på 7 børneløfter, som er blevet til i dialogen mellem elever, forældre, fagfolk, lokalliv og politikere:

1. Vi vil skabe en god og tryg start for dig
2. Vi vil invitere dig ind i et godt fællesskab
3. Vi vil give dig lyst til at lære mere
4. Vi vil inddrage dit perspektiv og give dig medindflydelse
5. Vi vil få virkeligheden tæt på
6. Vi vil fremme høj faglighed
7. Vi vil give dig et godt afsæt

Kilde

Foto: ABW