Dansk Sygeplejeråd har varslet strejke overfor KL fra og med lørdag den 19. juni 2021.

Strejken omfatter overenskomstansatte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd i Hjemmesygeplejen og Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering.

I strejkeperioden kan sygeplejerskerne i de omfattede områder ikke udføre deres normale arbejde. Der er dog en mindre gruppe hjemmesygeplejersker sikres dog et nødberedskab, som fortsat varetager livsvigtige og uopsættelige opgaver samt opgaver, som er nødvendige for at undgå følger, som kan være til fare for helbred eller førlighed.

Frederiksberg Kommune informerer løbende de berørte borgere, ligesom information om strejken og konsekvenser for den kommunale service vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hjemmesygeplejen på telefon 3821 3300.

Foto: ABW