Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen. Den bliver opdateret mindst én gang om ugen på baggrund af de seneste prognoser og forventede vaccineleverancer fra producenterne. Det oplyser de i nedenstående pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

I denne uge går næsten 5.000 af de 80-84-årige i gang med deres vaccinationsforløb. Og i ugen efter, vil endnu flere følge efter. Det skyldes, at vi over de kommende 2 uger får leveret flere vaccinedoser end oprindeligt forventet – i alt næsten 50.000 doser fra firmaet, Pfizer. Det betyder, at vi nu forventer at have tilbudt første stik til denne målgruppe med udgangen af marts, og at der er færdigvaccineret i løbet af april.

”Jeg er glad for, at vi endelig kan komme videre med nye målgrupper af ældre. Og så er det fantastisk, at vi kan se frem til at modtage flere vacciner fra Pfizer allerede her i marts, hvor vi jo desværre har måttet pausere brugen af vaccinerne fra AstraZeneca” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Med ugens udgang forventer vi i øvrigt at have givet ca. 13 % af borgerne over 16 år i Danmark første stik, mens over 6 % forventes at have modtaget andet stik.

”Det er en enorm flot indsats, som gør, at tempoet for vaccinationsindsatsen i Danmark er så højt, som det er. Vi møder nogle bump på vejen, som vi så i sidste uge med pauseringen af brugen af AstraZeneca i Danmark, men jeg oplever samtidig en stor omstillingsparathed, der gør, at vi nu er så langt med vaccinationen af de første målgrupper, som vi er,” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Derudover byder den kommende uge på en stor grad af færdigvaccination, da mange af de vacciner, som kommer til Danmark, vil blive brugt til dem, der allerede har fået deres første vaccination.

Vaccinationskalenderen er herudover justeret med en opdateret leveranceplan for AstraZeneca i uge 16 og 17, så Danmark nu står til at modtage ca. 150.000 flere vacciner i slutningen af april af denne vaccine, end der var planlagt med ved sidste opdatering af vaccinationskalenderen. Sundhedsstyrelsen har besluttet at pausere brugen af AstraZeneca-vaccinen foreløbig indtil uge 12. I vaccinationskalenderen er der derfor indbygget en antagelse om, at brugen af AstraZeneca-vaccinen genoptages fra uge 13 til tidligere planlagte målgrupper, men dette kan selvfølgelig ændres, såfremt det senere besluttes at forlænge pauseringen eller mere varigt ændre brugen af vaccinen fra AstraZeneca.

I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Se Vaccinationskalenderen

Uge 12: Hvor mange doser, og hvordan bliver de fordelt?

I uge 12 modtager Statens Serum Institut i alt 111.150 doser Comirnaty®, hvoraf 109.980 er til anvendelse i Danmark. Af disse forventes knap 53.000 doser anvendt til vaccination med 2. stik. De resterende ca. 57.000 doser forventes anvendt til førstegangsvaccination af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem (gruppe 2), personer som er 85 år og ældre (gruppe 3), personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 5) samt personer som er mellem 80 og 84 år (gruppe 7).

Danmark modtager forventeligt 48.000 doser COVID-19 Vaccine Moderna® i uge 12, som skal anvendes til førstegangsvaccination og færdigvaccination af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem (gruppe 2), personer som er 85 år og ældre (gruppe 3), personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (gruppe 5) samt personer som er mellem 80 og 84 år (gruppe 7)

Danmark modtager forventeligt i alt ca. 14.134 doser COVID-19 Vaccine AstraZeneca® i uge 12. I og med at vaccination med AstraZeneca i Danmark er pauseret, bringes disse vacciner for nuværende ikke i anvendelse.