Er du Frederiksberg Sundhedscenters nye forløbskoordinator i Forebyggelsesområdet? Så bør du læse med her.

Der står: Frederiksberg Kommune gør en særlig indsats for borgere med kronisk sygdom. Vi oplever et stigende antal henvisninger til vores rehabiliterende tilbud i Sundhedscentret. Henvisningerne omfatter borgere med komplekse problemstillinger og flere sygdomme, som kræver koordinering på tværs af afdelinger og sektorer.

Vi søger en forløbskoordinator, som skal have ansvar for forløbsprogrammet for enten KOL eller hjertesygdom. Det er derfor væsentligt, at du har erfaring med rehabilitering af én af disse målgrupper. Du får desuden til opgave at stå for den løbende udvikling og justering af indsatsen, så den matcher borgernes behov og motivation. Vi tilrettelægger forløbene for borgere med kronisk sygdom ud fra viden om, hvad der virker i forhold til at fremme sundhed og forebygge forværring af borgerens kroniske sygdom. Vi ønsker os en koordinator, der er fleksibel i opgaveløsningen og god til at skabe netværk på tværs organisationer.

Vil du vide mere, så læs stillingsopslaget her. Ansøgningsfrist 16. april 2021 kl. 09:00.

Foto: ABW