Hele 22 procent af alle bygninger i Frederiksberg Kommune er opført før 1900-tallet, viser tal fra Danmarks Statistik. Frederiksberg er dermed det sted i Region Hovedstaden med det største bevaringspotentiale i bygningsmassen, og det er vigtigt, hvis man vil bevare kommunens lokale historie, lyder det blandt andet fra en specialist i nordisk kulturarv.

Over 81.100 bygninger i Region Hovedstaden er ifølge Danmarks Statistik opført før 1900-tallet, og det svarer til ni procent af alle bygninger i regionen. De mange ældre bygninger bærer på en lokal kulturarv, og det stiller krav til blandt andet renoveringsarbejdet, hvis man vil bevare landsdelens historie. Sådan lyder det fra specialist i nordisk kulturarv Marcelle Meier og vinduesproducenten Bøjsø døre & vinduer.

PR foto: Bøjsø døre & vinduer

Flere end 81.100 af bygningerne i Region Hovedstaden er ifølge tal fra Danmarks Statistik opført før 1900-tallet. Det svarer til ni procent af samtlige huse og bygninger i regionen, som qua deres alder har en kulturhistorisk eller arkitekturhistorisk værdi og dermed gemmer på et stykke af regionens historie. Koncentrationen af ældre bygninger er størst på Frederiksberg, hvor hele 22 procent af kommunens huse og bygningsværker er opført før 1900-tallet, mens kommuner som Bornholm og København placerer sig på anden- og tredjepladsen med en koncentration af ældre bygninger på henholdsvis 20 procent og 15 procent.

Selvom en andel af bygninger som disse ofte er udpeget af kommunen som enten fredede eller bevaringsværdige, og således skal renoveres og vedligeholdes med fokus på det oprindelige, er der fortsat en stor del, der ikke er underlagt konkrete krav om bevaring. Her kan det dog alligevel have en stor, lokal værdi at gøre en aktiv indsats for at bibeholde det oprindelige udtryk, lyder det fra arkitekt og specialist i den nordiske kulturarv Marcelle Meier. Hun opfordrer derfor til sammen med vinduesproducenten Bøjsø, som leverer løsninger til ældre og bevaringsværdige bygninger, at man renoverer med respekt for historien og på den måde bevarer Region Hovedstaden fælles kulturarv:

– Ældre og bevaringsværdige huse fortæller ofte en historie om lokale traditioner alt efter, hvor i landet de befinder sig. Det kan være snedkerdetaljer fra en bestemt snedker, byggetekniker fra en lokal tømrer eller noget helt tredje. Vi har således nedarvet en masse kultur i de mange gamle bygninger, der tilfører Danmark sit unikke udtryk, og det er værdifuldt at holde fast i, siger Marcelle Meier og fortsætter:

– Har man derfor et ældre hus, er det vigtigt, at man prøver at forstå bygningens kontekst og historie, inden man går i gang med et eventuelt renoveringsarbejde. Hvis renoveringsprocessen er tro mod husets oprindelige udtryk og det miljø, område eller den gade, hvor huset er placeret, formår vi nemlig at bevare den lokale og regionale historie, som Region Hovedstaden gemmer på.

Vinduesproducenten Bøjsø døre & vinduer er en af de virksomheder, der er med til at bevare den danske kulturarv. Her er man nemlig specialister i at specialproducere vinduer og døre til fredede og bevaringsværdige bygninger, og Bøjsø har derfor også stor erfaring med renovering af ældre huse og lokale varemærker: – Man har i dag god mulighed for at renovere med respekt for et hus’ historie, da der findes specialister på alle områder, der kan levere løsninger med datidens udtryk, men med nutidens funktioner. På den måde kan man bevare alle kvaliteterne fra de traditionelle løsninger og stadig imødekomme de energikrav, der stilles i dag, lyder det fra direktør hos Bøjsø døre & vinduer, Lasse Sørensen, som fortsætter: – Skal man eksempelvis udskifte husets vinduer, kan man med fordel undersøge, hvilket håndværk de oprindelige vinduer er blevet bygget med. Det vil oftest være koblede vinduer, som var den typiske vinduesløsning i tidsperioden fra 1750 til omkring 1950’erne, og som vi blandt andet er specialiserede i at producere. På den måde er man tro mod det originale og bidrager samtidig til at bevare bybilledets oprindelige udtryk, som giver de ældste gader i eksempelvis det indre København og på Frederiksberg en helt særlig stemning.

Lasse Sørensen, som igennem en lang årrække har rådgivet danske boligejere i renovering af ældre og bevaringsværdige huse, fortæller afslutningsvist, at det i mange tilfælde desuden er muligt for boligejere at få tilskud til renoveringen fra kommunen: – Det skyldes, at renoveringen ikke kun har betydning for den enkelte boligejer, men også for gadebilledet og det idylliske udtryk, ældre bygninger kan give. Derfor støtter flere af landets kommuner også ofte projekter som disse økonomisk, så alle på den måde er med til at værne om den danske bygningskultur, slutter han.