Torsdag den 20. september mødtes borgere, frivillige foreninger, virksomheder og institutioner på kryds og tværs af byen med ét formål: At indgå så mange byttehandler som muligt.

Med 145 deltagere og 265 tilbud og ønsker, som på forhånd var registreret i et børskatalog, var der lagt op til heftig aktivitet på Frederiksberg Frivilligbørs, som blev afviklet torsdag den 20. september.

Frivilligbørsen er en anderledes markedsplads, hvor borgere, frivillige foreninger, virksomheder og institutioner mødes på kryds og tværs for at udveksle idéer, aktiviteter, kompetencer og lignende. Der er kun en regel – der må ikke indgå økonomi i handlerne. Alle 145 deltagere havde på forhånd medbragt mindst et tilbud, som de kunne stille til rådighed, et ønske om noget, de havde brug for, eller begge dele. Og så var det ellers bare at bytte købmand.

I alt blev der indgået 115 aftaler på dagen, og det glæder borgmester Jørgen Glenthøj (C): ”Det er et flot antal, og jeg er meget glad for den store interesse for arrangementet. Først og fremmest fordi vi på den her måde får udnyttet ressourcerne på Frederiksberg endnu bedre. Men også fordi der er skabt netværk på tværs af rigtig mange aktører i byen. Og det skaber grobund for nye idéer og samarbejder i byen. Det er selvsagt rigtigt positivt for Frederiksberg.”

Det var anden gang, der blev afviklet en frivilligbørs på Frederiksberg. Konceptet med frivilligbørser er udviklet i Holland og blev afprøvet i Danmark første gang i 2013. Siden har flere kommuner i landet afholdt frivilligbørser med stor succes.

Læs her.