Med et brev til regeringen og medlemmerne af Folketinget ønsker de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet “Stop Forskelsbehandlingen Nu” at nuancere den debat, der er om udligningen. Og der er mange milliarder på spil i den udligningskabale, som Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille nu skal til at lægge.

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christensen

“Vi skriver til Jer, fordi en unuanceret debat om udligning risikerer at få voldsomme negative konsekvenser for en række kommuners økonomi.” Sådan indleder 34 hovedstadskommuner et brev, der netop er blevet sendt til regeringen ovenpå et lukket samråd tirsdag den 9. januar. Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (A), siger:

“Vi ønsker med materialet til regeringen at sikre et mere balanceret og nuanceret perspektiv i debatten. Det er vigtigt, fordi ellers risikerer en ny aftale at få voldsomme negative konsekvenser for en lang række kommuners økonomi. Vi bliver nødt til at have helhedsbrillerne på, når vi ser på udligningssystemet – og ikke pille enkelte elementer ud.”

I den forbindelse understreger han, at landsudligningen allerede i dag overopfylder sit formål og overfører hvert år flere midler fra Hovedstadsområdet til resten af landet. I 2018 sender hovedstadskommunerne således 13,3 mia. kroner til kommunerne i resten af landet. Det er en stigning på 90 % siden kommunalreformen i 2007. En række provinskommuner ønsker nu, at den pengestrøm fra hovedstadskommunerne skal stige yderligere. Det mener de 34 kommuner i hovedstadsområdet på ingen måde er rimeligt over for borgerne i hovedstaden, hvis det betyder, at de skal betale endnu mere i skat for at flytte milliarder til resten af landet, som har lavere skat, højere service, og hvor familierne tilmed har 96.000 kroner mere i rådighedsbeløb om året end tilsvarende familier i hovedstadsområdet.

“Man kan ikke få de samme penge flere gange”
Udligningen var altså på tapetet ved det lukkede samråd tirsdag den 9. januar med Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Baggrunden var, at en række medier fejlagtigt har beskrevet, at det eksisterende datagrundlag for to socioøkonomiske kriterier i udligningssystemet har betydet, at ‘milliarder er overført til bykommuner’ via udligningssystemet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderede senest i 2013, at de penge, der bliver omfordelt på baggrund af de to kriterier, udgør en fair betaling for den faktiske byrde, kommuner har. I det lys er det uforståeligt, at en række kommuner på trods af uændrede omkostninger nu kræver over 700 mio. kr. oven i de 13,3 mia. kr. om året, som bl.a. disse kommuner allerede i dag modtager fra hovedstadsområdet. Det er et af flere budskaber i brevet, der altså i dag er blevet sendt til regeringen.

Steen Christiansen siger i den forbindelse: “Man kan altså ikke få de samme penge flere gange. Ingen kommuner er med andre ord blevet snydt, og ingen kommuner er sluppet billigere, end de burde. Det har vi nu sendt dokumentation på til regeringen, og så håber vi, at de tager det med i betragtningerne til en ny udligningsaftale.”