Det seneste år har gæsterne på Bispeengen Genbrugsstation kunnet donere brugbare genbrugelige ting til almennyttige foreninger. De første erfaringer er så gode, at parterne bag ordningen fortsætter forsøget frem til og med 2018.

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Jørgen Glenteman glæder sig over denne udvikling og udtaler: ”Vi ønsker at være en bæredygtig by – miljømæssigt og socialt. Denne ordning tilgodeser begge dele: Vi sørger for mere genbrug og støtter samtidig de frivillige organisationer, der gør en forskel for mange mennesker. Det giver rigtig god mening.”

Forsøget erstatter et byttecenter, hvor gæsterne kunne stille og tage ting. Nu kan de kun stille ting som donation til foreningerne Folkekirkens Nødhjælp, Frelsens Hær, Diakonissestiftelsen og Projekt Hjemløs.

En vigtig effekt af forsøget er, at at der indsamles stigende mængder til direkte genbrug. Desuden er superklunserne, der til tider var meget aggressive i deres adfærd, helt væk.

Forsøget er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Amager Ressource Center og Frederiksberg Kommune.