Vil du rådgive Frederiksberg Kommunalbestyrelse om, hvad der skaber den bedst mulige by for seniorerne? Så stil op som kandidat til Seniorrådet.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hvis du har gode idéer til, hvordan Frederiksberg kan blive en endnu bedre by for seniorerne, så overvej at stille op til Seniorrådet. Seniorrådet er kommunalbestyrelsens direkte rådgivende organ, som skal være med til at sikre rammerne for et godt seniorliv for alle over 60 år.

Seniorrådet rådgiver eksempelvis kommunalbestyrelsen om sager, der vedrører Frederiksberg-borgere i alderen 60+, og rådet høres, inden forslag kommer til kommunalbestyrelsen. Seniorrådet kan også på eget initiativ stille forslag til kommunalbestyrelsen.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) håber på mange kandidater:

”Seniorrådet, som tidligere hed Ældrerådet, har hjulpet os i mange konkrete sager. De gør et vigtigt arbejde, og i kommunalbestyrelsen lægger vi stor vægt på samarbejdet. Vi skal i den nye valgperiode tale sammen om mange spændende emner som for eksempel bofællesskaber, trafik og mobilitet på Frederiksberg og ikke mindst det kommende byggeri på Hospitalsgrunden. Det glæder jeg mig til. Så der er brug for et Seniorråd, der kan fremføre seniorernes synspunkter,” siger han.

Fakta om valg til Seniorråd

 • Alle Frederiksberg-borgere, der fylder 60 år senest den 7. marts 2023, kan stille op.
 • Du skal stille op senest den 27. januar kl. 13.00.
 • Valget finder sted fra den 14. februar til 7. marts.
 • Du skal udfylde en kandidatanmeldelse og have mindst ti stillere. En stiller er en person, der med sin underskrift anbefaler opstillingen. Stillerne skal selv bo på Frederiksberg og være fyldt 60 år.
 • Hent kandidatanmeldelsen og stillerlisten på www.frederiksberg.dk/valg-til-seniorraadet-2023.
 • Listen skal afleveres i Borgerservice, Valgkontoret senest den 27. januar 2023 kl. 13.00.
 • Alle byens seniorer får et brev om valget, så de kan stemme.

Fakta om Seniorrådets arbejde

 • Rådet skal høres i sager, der vedrører byens seniorer, inden kommunalbestyrelsen træffer sin beslutning.
 • Rådet mødes ca. 11 gange om året. Herudover er der møder med forvaltningen, i arbejdsgrupper, besøg på plejecentre mv.
 • Tidsforbrug er 10-20 timer om måneden.
 • Man får ikke løn for at sidde i rådet, men diæter på 445 kr. pr. møde.

Kilde Frederiksberg Kommune.