Miljøminister Lea Wermelin har i dag meldt ud, at hun og regeringer åbner op for øget brug af ‘fri teltning’ ordningen i landets statsskove.

Spejderne i skoven

Det sker på baggrund af anbefalinger fra Spejderne, som derfor hilser ministerens initiativ varmt velkommen: “Utroligt positivt at regeringen og ministeren handler på det input vi fra spejderbevægelsen og det øvrige friluftsliv har givet, der er i den grad brug for at vi veksler den store politiske og. samfundsmæssige opmærksomhed på naturen, til nærværende og konkrete naturoplevelser for den enkelte dansker”.

Danmark har mere end 70.000 spejdere der allerede bruger naturen. Nu vil Miljøminister Lea Wermeling forbedre mulighederne for at spejdere og alle andre naturelskere kan benytte de danske skove til overnatning og oplevelser. 

Over 200.000 danskere bookede sidste år en overnatning i det fri på en af Naturstyrelsens store lejrpladser. Det er en fordobling siden 2013. Miljøminister Lea Wermelin vil nu undersøge mulighederne for mere fri teltning i endnu flere af statens skove landet over. Det har miljøministeren i dag meldt ud på ministeriets hjemmeside. En udmelding spejderbevægelsen tager imod med kyshånd:

“Det er utroligt positivt at regeringen og ministeren handler på det input vi fra spejderbevægelsen og det øvrige friluftsliv har givet, der er i den grad brug for at vi veksler den store politiske og samfundsmæssige opmærksomhed på naturen, til nærværende og konkrete naturoplevelser for den enkelte dansker, og der er bedre og øget adgang til vores fælles natur helt essentiel,” siger Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef for SPEJDERNE, der repræsenter landets 70.000 spejdere.

I dag omfatter reglerne for fri teltning, det tætteste vi kommer på en dansk udgave af ‘allemandsret’, 200 statsskove hvor det er tilladt frit at overnatte, reglerne er dog begræset til kun at omfatte en overnatning og maks to telte sammen, som samtidig kun må være tre-personerstelte. Derfor bør antallet af fri teltnings skove også følges op med udvidede regler for brugen af samme lyder det fra spejderbevægelsen:

“Foruden flere skove hvor danskere frit kan overnatte er der også brug for, at kigge på reglerne for brugen af de tilgængelige skove. Jo mere vi er i naturen jo mere får vi også lyst til at passe på den, derfor bør det ikke være størrelsen på et telt der afgøre om en familie, en gruppe venner eller en spejdergruppe har lov og mulighed for at få en god naturoplevelse,” uddyber Frej Elbæk Schjeldal.

Om SPEJDERNE:

Foreningen Spejderne er en paraplyorganisation, der repræsenterer de 70.000 spejdere i de fem danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Spejderbevægelsen tæller mere end 70.000 medlemmer og står i spidsen for store initiativer som Ungdomsøen der åbnede 24. august 2019 og Spejdernes Lejr der er Nordens største børn og unge lejr med 80.000 deltagere og besøgende samt tværkorpslige aktiviteter som eksempelvis problempirater der fra 1. januar 2020 og tre år frem skal nå 30.000 børn og unge med science-spejdermetoder og camps.

Foreningen Spejderne står desuden bag landsdækkende medlemskampagner og arbejder for at skabe og styrke gode rammevilkår for spejdere i hele landet på tværs af landets spejderkorps.

Kontaktinformation
Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef Spejderne på Tlf. 30 91 72 01