Start de gode vaner, som kan være med til at skabe sikker vandforsyning for de kommende generationer.

Foto ABW

Danskernes daglige vandforbrug faldt i 2023 til 100 liter i døgnet pr. person mod 105 liter året før. Det kan der være mange grunde til, bl.a. at danskerne gradvist får flere vandbesparende installationer. Energikrisen, der fyldte meget i 2022-2023, spiller formentlig også ind. Endelig er danskerne formentlig blevet mere bevidste om, at rent vand er en knap ressource. Det er en god, men også nødvendig udvikling.

Sagen er, at på Frederiksberg – og i hele hovedstadsområdet – overstiger vores forbrug af vand den grundvandsressource, der er til rådighed. Vi bruger nemlig 2,5 gange så meget vand, som vi må indvinde i forhold til at opretholde et balanceret vandkredsløb. Derfor må vi ”låne” fra andre steder på Sjælland.

At sikre rent drikkevand har politisk bevågenhed – både på landsplan, i regionerne og i de enkelte kommuner. Vi skal passe på ikke at forurene det rene grundvand, vi har, og vi skal spare på det, så der også er rent vand til de kommende generationer.

Som forbruger kan du gøre en forskel. Ved at ændre på et par vaner, kan du let nedsætte dit eget forbrug. Du kan også sikre dig, at dine vandinstallationer fungerer, som de skal og ikke bidrager til vandspild.

En ny vane kunne fx være at slukke for vandet i bruseren, mens du sæber dig ind. Det er ret mange liter vand at spare ved at gøre badene kortere. Det kunne også være at lukke vandhanen, mens du børster tænder og vasker hænder eller at skylle dine grøntsager i en balje i stedet for under rindende vand.

Hvis dine haner drypper eller toilettet løber, så er det spild af vand. En vandhane, der drypper lidt, svarer til et spild på 20 liter i døgnet og hvis hanen løber, bliver det til 270 liter i døgnet. Når der er uro på overfladen i toilettet, spilder du 1.100 liter vand i døgnet – og når det løber, spilder du 8.200 liter i døgnet. Både for miljøet og din egen pengepungs skyld, bør du holde øje med dine vandinstallationer.

Hvis du ikke allerede har spare-perlatorer på dine haner, så er det en god vandbesparende ide, der ikke ændrer din komfort. Ved at installere en sparebruser kan du spare mellem 4 og 10 liter vand i minuttet.

Der er et par spareråd, som især knytter sig til sommerhalvåret. Når du vander, så undgå haveslangen. Brug en vandkande, det minimerer vandforbruget. Måske har du ovenikøbet mulighed for at samle regnvand, som kan bruges til at vande. Et andet råd er at holde sig fra at investere i de store soppebassiner – der skal meget vand til at fylde dem op. Vi har heldigvis gode muligheder for at komme til sø eller strand.

Se flere vandspareråd på Spareråd (frb-forsyning.dk)

Læs her.