Den varme og tørre sommer er guf for de ellers så hårdt pressede sommerfugle. Det viser ny data fra Danmarks største citizen science-projekt.

Hvis du synes, der sværmer ekstra mange sommerfugle rundt i din have, så kan der meget vel være noget om snakken.

Data indsamlet af 40.000 frivillige danskere over de seneste tre år peger på, at der er langt flere sommerfugle at se denne sommer.

For mens nogle dyr bukker under for tørken, så trives sommerfuglene i varmen.

– Det er en hård sommer for mange andre dyr, men det er kærkomment med et godt sommerfugleår, for specielt sommerfugle har svære betingelser i Danmark, siger Simon Leed Krøs.

Han er projektleder for NaturTjek, der har indsamlet observationerne som et led i Danmarks største citizen science-projekt.

– Vi har sammenlignet observationer fra juni og juli måned med samme periode i 2016 og 2017, og vi kan se markant flere observationer af sommerfugle i år. Faktisk er der denne sommer seks gange så mange observationer af citronsommerfugle, og tre gange så mange observationer af artsgruppen blåfugle registreret end i 2017, siger han.

Varmen kan blive for meget for sommerfuglene
Professor Carsten Rahbek og Lektor Anders Tøttrup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet modtager løbende de mange tusinde observationer fra citizen science-projektet. Og de nikker genkendende til tallene.

– Sommeren har givet ekstraordinært gode vækstbetingelser for specielt sommerfugle, hvis udvikling fra æg til fuldvoksent insekt går hurtigere, når der er vedvarende varme. Der har formentlig også været godt med føde, for mange af de planter som fx sommerfugle og vilde bier afhænger af trives godt uden megen regn, mens hurtigvoksende planter som tidsler og græsser for engang skyld må vige, siger Anders Tøttrup.

Det er dog usikkert om tendensen med de mange registreringer af sommerfugle fortsætter, for ekstrem varme kan påvirke både sommerfugle og deres værtsplanter negativt.

– Nogle sommerfugle kan få op til tre generationer på en sommer. Det gælder faktisk både citronsommerfugle og blåfugle, som tæller i alt 12 forskellige arter i Danmark. Om deres larver vil få lige så let ved at finde planteføde i tørken er usikkert. Vi ved også, at reel tørke kan ende med at forkorte sommerfuglenes liv. Så selv sommerfuglene vil også nyde godt af lidt snarlig regn. Vi ser frem til at se, om sommerfugle-registreringerne forsætter med at vælte ind fra vores mange NaturTjek-brugere, siger projektleder Simon Leed Krøs.

Hårdt pressede sommerfugle

49 ud af 69 sommerfuglearter er gået tilbage siden 2014-2016, og i dag er over halvdelen af Danmarks hjemmehørende sommerfuglearter truede, sårbare eller helt forsvundet.
Ifølge tal fra Naturbasen var 2017 et af de værste år for Danmarks sommerfugle nogensinde.
Forskere fra Aarhus Universitet angiver på Den Danske Rødliste, at ud af 77 sommerfuglearter er 11 helt forsvundet og 32 enten truede eller sårbare.

Danmarks største citizen science-projekt

Projekt Biodiversitet Nu (NaturTjek) er Danmarks største borgervidenskabsprojekt med over 40.000 frivillige danskere
De registrerer 30 udvalgte dyr, planter og svampe samt 12 levesteder med app’en NaturTjek.
Projektet har kørt siden maj 2015 og hidtil har naturtjekkerne lavet over 665.000 registreringer. NaturTjek er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Københavns Universitet og Aarhus Universitet (DCE) og projektet finansieres af Aage V. Jensen Naturfond.
Læs mere og deltag i projektet på Biodiversitet.nu.

Foto: Danmatks Naturfredningsforening

Foto: Danmarks Naturfredningsforening