En softwareopdatering i det system, der blandt andet håndterer COVID-19 prøvesvar fra Rigshospitalets laboratorie, betød, at 19 borgere modtog flere prøvesvar. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Tidligt tirsdag morgen opdaterede Klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet den software, der giver svar på bl.a. COVID-19 prøver. Ved opdateringen skete der en systemfejl, som indebar, at op imod 840. borgere ikke fik svar på deres test. I stedet blev deres svar registreret på en anden borgers cpr-nummer.

I alt blev de ca. 840 resultater tilfældigt fordelt på 19 personer. I stedet for ét testresultat, fik hver af de 19 personer flere svar, der alle var knyttet til deres eget cpr-nummer og derfor kunne de heller ikke selv aflæse det rigtige resultat.

Rettede fejlen næste dag
Da Rigshospitalets mikrobiologiske afdeling næste dag opdagede systemfejlen, forhindrede de med det samme, at der skete flere fejlregistreringerne. Region Hovedstaden vil kontakte de 19 borgere, som modtog flere prøvesvar under deres eget cpr-nummer for at sikre, at de nu får det rigtige prøvesvar.

App viste cpr-nummer
I forlængelse af håndteringen af systemfejlen blev Region Hovedstaden fredag formiddag opmærksom på et problem med app’en ”MinLæge”. Appen trækker på data, som bliver sendt til de praktiserende læger, og her kan man også få svar på COVID-19 prøver.

Til forskel fra sundhed.dk og MinSP kunne de samme 19 borgere via appen se navne og cpr-numre på de andre prøvesvar, som de havde fået ved en fejl. Fredag bad Region Hovedstaden de ansvarlige for appen ”MinLæge” at lukke de dele af appen der omhandler COVID-svar, indtil de kan få data rigtigt in i deres feed.

Berørte bliver informeret om databrud
Region Hovedstaden er ved at kontakte de 840 borgere, der potentielt har fået vist deres cpr-nummer i appen ”MinLæge” for at oplyse dem om, at der er sket et databrud.

Der er dog stadig et arbejde i gang med at sikre, at de 840 berørte borgeres Covid-19 prøvesvar er helt korrekte. Det arbejde forventes at være helt færdigt lørdag morgen, hvorpå svarene kan findes på sundhed.dk og i MinSP.

Region Hovedstaden har foretaget en midlertidig anmeldelse til Datatilsynet og er nu ved at undersøge detaljerne og skabe overblik over bruddets endelige omfang.