Mangler din lokalforening penge til at sætte nye aktiviteter i gang, nyt udstyr til friluftsaktiviteter eller noget helt tredje? Foreninger kan nu igen søge om tilskud fra friluftslivets lokalforeningspulje, som Friluftsrådet administrerer. Der er ansøgningsfrist 23. maj 2022.

For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de 87 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet.

En håndsrækning til lokalforeninger

Lokalforeninger kan søge støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Der er ikke et krav om medfinansiering.

“Lokalforeningspuljen er en rigtig god mulighed for, at vi kan støtte op om de lokale foreninger, der arbejder med friluftsliv rundt omkring i landet. Man kan søge om tilskud fra puljen til alt det, som er essentielt for lokalforeningens arbejde. Kravet er bare, at det skal gøre en forskel for foreningens aktiviteter og styrke de lokale muligheder for friluftsliv,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Lokalforeningspuljen skal nå bredt ud

Friluftrådet ønsker, at midlerne kommer foreninger i hele landet til gode. Siden puljen blev oprettet i 2018 er der uddelt 279 tilskud til lokale friluftsforeninger i 79 kommuner.

“Vi vil gerne nå bredt ud med støtten, så lokalforeninger i hele Danmark kan få glæde af pengene. Mit håb er, at vi får ansøgninger fra lokalforeninger i alle landets kommuner, og at der er mange forskellige typer af lokalforeninger, der vil søge,” siger Winni Grosbøll.

Da friluftslivets lokalforeningspulje blev uddelt i 2021, blev der blandt andet givet tilskud til udstyr til vedligehold af ridestier, etablering af udendørs opholdsområder til foreningsaktiviteter, telte til spejderlejr, uddannelse af piloter til tandem hangglider, støjdæmpning og bane til skydetræning og en græsklipper til vedligehold af modelflyveplads.

Tilskud til det frivillige foreningsliv

Lokalforeningspuljen er et resultat af den politiske aftale, som regeringen indgik i 2017 om en ny og permanent fordeling af de såkaldte spillehalsmidler til lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som puljeansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er udpeget som ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger, som i 2022 er på 2.425.000 kroner.

Foreninger, der i det indeværende kalenderår har fået støtte fra én af puljerne under Spillehalsmidlerne, for eksempel fra DUF eller DIF/DGI, kan ikke søge puljen.

Læs mere om puljen, og hvordan du søger: https://friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen

Foto: ABW