Frederiksberg Kommunes Musikudvalg har en pulje til støtte af musikinitiativer, koncerter og lignende på Frederiksberg. Ansøgninger til Musikudvalgets tredje behandling i år skal være Frederiksberg Kommune, Kultur&Fritid i hænde senest 1. september 2020. Spørgsmål til puljen besvares på telefon 2898 0119. Se kriterier for puljen samt ansøgningsskema 

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder for 2021

Statens Kunstfond kan give tilskud til musikerhonorarer til spillesteder og musikforeninger. Det er en forudsætning, at kommunens Musikudvalg forinden har givet tilsagn om honorarstøtte, da Statens Kunstfond maksimalt kan give samme tilskud som kommunen bevilliger. Ansøgningsfristen for honoraransøgninger stilet til Frederiksberg Kommune, Kultur&Fritid, er 1. september 2020. Spørgsmål besvares på telefon 2898 0119. Læs også nærmere om ordningen og størrelsen på støtteklip på www.kunst.dk/