Færre oversvømmelser og bedre muligheder for at spille fodbold. Det er formålet med et anlægsprojekt, der går i gang på Jens Jessens Vej og ved Rådmands Steins Allé i uge 42.

Anlægsprojektet går ud på, at man graver én meter ned på 44.000 kvadratmeter og erstatter jorden med grus. Dette sker på et stort græsareal, der er en del af det udendørs boldbaneanlæg på Jens Jessens Vej. Det nye skybrudsanlæg vil kunne tilbageholde 24.000 kubikmeter vand og dermed mindske presset på kloakkerne, når det regner. Ovenpå det nye skybrudsanlæg erstatter Frederiksberg Kommune i samme ombæring arealets nuværende seks boldbaner af naturgræs med helt nye kunstgræsbaner.

Foto: Anne Beth Witte

Formand for Frederiksberg Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, Simon Aggesen (C), er glad for projektet: ”Frederiksberg Kommune ønsker at tilbyde gode idrætsfaciliteter ikke mindst til børn og unge. Vi oplever et stadig større pres på vores idrætsanlæg, så vi arbejder kontinuerligt på at optimere og forbedre byens idrætsfaciliteter og tilbuddene. Disse kunstgræsbaner vil være klar i august 2019. Banerne, der vil kunne bruges hele året, vil forøge kapaciteten betragteligt i forhold til de tidligere græsbaner,” siger han.

Også formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), ser frem til projektet: ”Vi slår to fluer med et smæk. Ved at tænke de to store projekter sammen på en ny og innovativ måde styrker vi idrætten og beskytter borgerne bedre mod oversvømmelser. Jeg håber, at beboerne og institutionerne i området tager godt imod projektet, og at de kan bære over med de gener, arbejdet beklageligvis kommer til at medføre i byggeperioden,” siger han.

Arbejdet vil påvirke trafikken og antallet af parkeringspladser. Der vil være tung trafik med lastbiler fra klokken 7 til 18 på hverdage. I samme tidsrum vil der også være støj fra anlægsarbejdet.

Lastbilerne kommer ind og ud fra byggeområdet via Roskildevej og Rådmand Steins Allé, dog ikke på den strækning af alléen, der er en privat fællesvej. På den østlige side af sidevejen Roskildevej, også kaldet lille Roskildevej, bliver det forbudt at parkere. Ellers er der ikke plads til lastbilernes svingkurve.

Frederiksberg Kommune forventer at fjerne jord og erstatte den med grus fra oktober 2018 til maj 2019. De nye kunstgræsbaner etableres fra april til juli 2019 med henblik på at have de nye baner klar i august.

I efteråret 2019 går næste fase af skybrudsanlægget i gang. Frederiksberg Forsyning skal etablere en pumpestation, der skal lede regnvand fra det nærliggende område til det nye skybrudsanlæg. I det nærliggende område etableres et ledningssystem, som transporterer regnvandet til pumpestationen.

Projektet med nyt skybrudsanlæg og nye kunstgræsbaner er et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune – og med tæt inddragelse af Frederiksberg Idræts-Union.

Læs videre her.