​​​​​​​I juli bliver mange af skraldespandene i kommunen udstyret med en særlig pantholder, hvor man kan sætte sin tomme dåse eller flaske.
Alt for mange dåser og flasker ender hvert år i byens skraldespande i stedet for i retursystemet. Derfor bliver der nu sat pantholdere på 50 skraldekurve rundt om i byen.

Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, som starter i uge 27. Forsøget med pantholdere er igangsat af kommunalbestyrelsen, og hvis det bliver en succes, kan der komme pantholdere på endnu flere af byens skraldespande.

Produktionen af pantholderne er sket i samarbejde med Københavns Kommune, og her viser erfaringerne, at pantholderne er med til at mindske mængden af dåser og flasker i og ved skraldespandene. Pantholdere har størst effekt ved trafikknudepunkter samt ved befærdede gader og pladser. Derfor er det også her, man vil kunne finde de fleste skraldespande med pantholdere på Frederiksberg.

Læs mere her

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk