Dit Frederiksberg har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om at besvare tre spørgsmål. Freja Møller Fokdal fra Radikale Venstre medvirker her. Freja er medlem af Magistraten, Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

Hvor står Frederiksberg stærkest?

Frederiksberg er en fantastisk kommune, hvor rigtig mange har lyst til at bo – og det er jo dejligt. Vi har gode indkøbsmuligheder, gode muligheder for at komme rundt med offentlig transport og nogle skønne grønne områder. Vi har et skønt bybillede med mange grønne træer og forholdsvist lave bygninger. Vi har et godt kulturliv med mange foreninger, teatre og ikke mindst zoologisk have.

Hvad udfordrer os?

Desværre fylder bilerne rigtig meget i vores kommune, og giver ikke så meget plads til cyklisterne, som jeg ville ønske. Mange steder er cykelstierne smalle og nogle steder er der slet ikke en cykelsti. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for gode forhold for cyklister er en af vejene til en mere grøn verden. Og så er Frederiksberg blevet en kommune, hvor det er blevet svært at få mulighed for at bo, når man er ung. Derfor bør vi bl.a. etablere et gangkollegie på Hospitalsgrunden, og generelt indtænke små lejligheder, når vi bygger.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

Trivsel – særligt unges trivsel og den grønne omstilling. Rigtig mange – særligt unge – mistrives, og corona har kun gjort det værre. Derfor må trivsel være et gennemgående fokus. Vi skal styrke vores fællesskaber og understøtte trivselsinitiativer. Og så skal vi sætte skub på den grønne dagsorden. For det kan kun gå for langsomt, og skal og må indtænkes i alt hvad vi gør.

Foto: ABW