Hvis Covid-19 sætter en stopper for festivalerne og andre større arrangementer til sommer, er regeringen sammen Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Alternativet klar med en aftale om kompensation til arrangørerne for ½ mia. kr. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: ABW

Såfremt der hen over sommeren 2021 er et gældende forsamlingsforbud, der umuliggør afvikling af festivaler og større arrangementer, har regeringen og aftaleparterne aftalt, at arrangører af større begivenheder kan få kompensation.

Aftalen er en videreførelse og forenkling af den eksisterende arrangørordning, som holder hånden under alle arrangører af store events med mindst 350 deltagere, hvis det viser sig nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementerne med afsæt i et gældende forsamlingsforbud. Ordningen gælder frem til 30. september 2021.

Ud over sikkerhedsnettet indeholder aftalen også en nødpulje på 30 mio. kr. til konkurstruede store velgørende musikfestivaler, som hvert år uddeler deres overskud til velgørende formål og derfor har mindre på kistebunden.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Vi håber alle sammen på en sommer, hvor smittesituationen tillader, vi kan samles til festivaler igen. Indtil da kan festivalarrangørerne med ro i maven fortsætte med at planlægge forsvarligt. Med aftalen sikrer vi nemlig, at festivaler vil blive kompenseret, hvis de bliver nødt til at aflyse pga. restriktioner.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
“Det har ikke været et nemt år for arrangører eller for leverandører til arrangementer, som eksempelvis lever af at sætte scener op, udleje borde og stole eller sælge mad til gæsterne. Corona er desværre en uforudsigelig fjende, og de fleste af os kan nok sætte sig ind i, hvor svært det er at planlægge kalenderen for 2021. Den usikkerhed, der er forbundet med at afholde arrangementer, kommer vi nu til livs ved at skabe større klarhed over, hvad man kan forvente i kompensation, hvis corona medfører, at et arrangement må aflyses. Det giver sikkerhed for arrangører og leverandører og betyder, at vi fortsat holder hånden under de mange arbejdspladser, som er tilknyttet store arrangementer.”

Kim Valentin, Venstre, siger:
“Vi håber ikke aflysninger af festivaller mv. bliver nødvendige i en fleksibel genåbningsplan, men det kan jo ske, så derfor er det vigtigt, at vi holder hånden under alle leverandører og de ildsjæle og små erhvervsdrivende, der satser på oplevelser til danskerne i Danmark i sommeren 2021. Danskerne har brug for at komme ovenpå igen. Denne aftale tager os langt hen mod en bedre løsning, end vi har set før, selvom der fortsat er nogle knaster her og der!”

Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti, siger:
”Jeg er simpelthen så glad for, at vi endelig er blevet enige om en aftale, der holder hånden under de mange skønne festivaler, vi har i Danmark. Vi ved ikke om der kan holdes festivaler til sommer, men hvis det er muligt, så skal vi mødes på festivalpladserne. Men det er lige så vigtigt, at vi sikrer, at der er festivaler til næste år, hvis de må aflyses i år. Det vil være en katastrofe hvis corona får taget livet af både store og små festivaler, der har så stor lokal betydning, men også afgørende betydning for den danske musikscene. Nu har vi et sikkerhedsnet spændt ud under dem.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre, siger:
”Vi er fantastisk glade for, at det er lykkedes at spænde et sikkerhedsnet ud under sommerens arrangementer, så de kan fortsætte planlægningen, og vi forhåbentligt kan få et brag af en sommer. Vi er også glade for, at det denne gang er lykkedes at sikre kunsterne, teknikerne og andre underleverandører. Det har været et helt centralt krav for os. Med denne aftale skaber vi forhåbentligt både noget tryghed og optimisme rundt i det ganske land. Det har vi også virkelig brug for.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger:
”Med denne aftale er der skabt et godt grundlag for, at bl.a. musikfestivaler og professionelle sportsbegivenheder kan fortsætte planlægningen af sommerens arrangementer med vished for, at der er kompensation at hente, hvis arrangementet alligevel skulle blive aflyst på grund af Corona-smitten. I Enhedslisten ønskede vi også en kompensation for afholdte udlæg til de arrangører, som i lyset af situationen, allerede nu valgte at aflyse planlagte arrangementer, men det kom vi desværre ikke igennem med.”

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti, siger:
”Der er nu skabt et håb for festivaler og større events. Der planlægges med en større sikkerhed for kompensation gennem hele værdikæden omkring festivaler og events. Det har været vigtigt for os, at sikre størst mulighed for gennemførelse, så danskerne kan have noget at se frem til og ikke mindst, at vi nu i højere grad sikrer infrastrukturen med alle underleverandørerne. Der påhviler nu arrangørerne et stort ansvar for at sikre, at kontrakterne tilgodeser underleverandørerne.

Der er nu skabt en bedre klarhed om rammerne for kompensation for arrangørerne af de store events og festivaler. Det betyder, at de med nogenlunde ro i maven kan planlægge videre i en ellers usikker tid. Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at sikre, at vi har et festival Danmark, events, idrætsbegivenheder og messe aktiviteter fremover. Og at vi sikrer underleverandørerne. Derfor påhviler der et stort ansvar på arrangørerne nu.

Vi har fået en nødpulje til de velgørende musikfestivaler, som ellers risikerer en konkurs bl.a. grøn koncert, Roskilde Festival, Jellinge etc. Der mangler fortsat en genåbningsplan. Og når den kommer, skal der være mere tiltro til danskerne, og til at vi kan anvende et coronapas og mindre forsigtighedsprincip!”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, siger:
“En sommer med musik, oplevelser og fællesskab håber vi allesammen på. Vi ved ikke endnu hvordan og hvor meget, der kan lade sig gøre, men med denne aftale sikrer vi, at arrangørerne kan fortsætte planlægningen af sommerens store arrangementer. Med aftalen i dag sikrer vi hjælp, hvis arrangementerne må udskydes, ændres eller aflyses, og samtidig holder vi en ekstra hånd under de velgørende foreninger bag festivalerne, så de ikke kan gå konkurs. Tak til partierne for at tage ansvar for, hvis corona-situationen tillader det, at vi kan få en sommer med gode oplevelser, kultur og fællesskaber.”

Baggrund om aftalen
Ordningen omfatter arrangører af tilbagevendende arrangementer (fx superligakampe, musikfestivaler og markeder) samt arrangementer, som var planlagt inden den 6. marts 2020 (fx koncerter), hvor pandemien blev relevant i Danmark. Ordningen omfatter ikke nye arrangementer, som er skabt under pandemien.

Aftalen er en videreførelse og forenkling af den eksisterende arrangørordning, som vil give kompensation til alle arrangører af store events med mindst 350 deltagere, såfremt det senere viser sig nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementerne med afsæt i et gældende forsamlingsforbud.

Ordningen omfatter en kompensationstrappe, der skaber en klar ramme for, hvad arrangører ud over dækning af egne omkostninger kan forvente at modtage i kompensation og levere videre til leverandører. Det giver øget transparens om niveauerne for kompensation og større vished for alle parter om, hvad de kan forvente.

Aftalen indeholder også et særskilt tiltag for konkurstruede store velgørende musikfestivaler, der traditionen tro uddeler årets overskud til velgørende formål. På grund af deres særlige konstruktion er aftaleparterne blevet enige om en ordning, der skal sikre denne type af festivalarrangør fra at gå konkurs.

Ordningen skal godkendes af EU-Kommissionen.

Læs hele aftalen her.