Alle interesserede kan fortsat komme med forslag og idéer til visionen for Frederiksberg Hospital, hele byens nye kvarter. Sidste frist for skriftlige forslag er den 12. oktober.

Hvad skal der ske med området, når Frederiksberg Hospital flytter ud i 2023? Det spørgsmål optager mange mennesker på Frederiksberg, og der har været stor interesse for at deltage i de seneste måneders workshops, ligesom Frederiksberg Kommune har fået mange skriftlige idéer og forslag.

Pressefoto Frederiksberg Kommune

Der har været afholdt fire workshops for borgere og to for byens mange aktører i form af råd, udvalg og foreninger. De har været velbesøgt og de har givet masser af viden til det kommende arbejde. Borgmester og formand for Frederiksbergs særlige udvalg for udvikling af Frederiksberg Hospital, Jørgen Glenthøj (C), er glad for den store interesse: ”Hospitalet skal være hele byens nye kvarter i fremtiden. Jeg vil gerne takke for alle forslag og idéer, for de er med til at skabe et solidt fundament for den fortsatte proces – og for den beslutning, som vi politisk skal træffe om grundens fremtid,” siger han.

Den sidste workshop for borgere finder sted den 3. oktober kl. 16.30 -18.00. Alle er velkomne. De, der hellere vil skrive deres forslag, er velkomne til at gøre det på ww.frederiksberg.dk/frederiksberghospital eller på Frederiksberg kommunens facebookside. Sidste frist er 12. oktober.

De mange input bearbejdes til et idékatalog, der vil indgå i forslaget til en fælles vision, som bliver politisk behandlet i løbet af 2019. Selve planprocessen går tidligst i gang i 2020. Også her vil der blive grundig borgerinddragelse.

Læs mere her.