Frederiksberg Kommune opfordrer alle grundejere til at undgå at salte de glatte fortove, da salt og andre kemiske midler skader drikkevand, planter, træer, biler, cykler og hundepoter.

Brug alternativer som grus, kalksalpeter og Urea. Særligt miljøvenlige er kaliumformiat og CMA.

Kommunen anvender selv kun i meget begrænset omfang salt i glatførebekæmpelsen og ikke på de såkaldte klimaveje, hvor asfalten er gennemtrængelig.

Foto: ABW