Frederiksberg Kommune modtager på vegne af Taxinævnet i Region Hovedstaden (sælger og under nedlæggelse) tilbud på et webbaseret system til afholdelse af førerkortprøver.

Systemet er udviklet i 2016 og anvendt til at afholde førerkortprøver i 2017 og 2018. Systemet er udviklet i samarbejde med taxibranchen med henblik på at imødekomme såvel kundernes som branchens ønske om at højne kvaliteten af taxakørslen – herunder serviceniveauet. Førerkortprøven består af 3 dele med test i henholdsvis ordforråd, vejnavne samt geografi og kørselsrute.

Frederiksberg Kommune modtager bud senest tirsdag den 3. juli klokken 12.00.

Interesserede virksomheder kan læse mere i udbudsdetaljerne via linket nedenfor.

Link.

Foto: Anne Beth Witte