Har du et selskab sammen med én eller flere partnere, er det en god idé at udarbejde en ejeraftale. Heri redegøres der for de interne forpligtelser, ejerne hver især har. Læs mere om, hvad en ejeraftale er, her.

En ejeraftale er en aftale, der beskriver forholdet mellem ejerne i enten et anpartsselskab eller et aktieselskab. Det er ikke en aftale, der erstatter de vedtægter, der er i selskabet, men en slags tillæg, som har til formål at oplyse om, hvordan ejerne skal forholde sig i tilfælde af uenigheder.

Formålet med en ejeraftale
Selve formålet med at udarbejde og indgå en ejeraftale er at regulere de rettigheder og forpligtelser, som ejerne hver især har. I ejeraftalen redegøres der for, hvad der forventes af de enkelte ejere både i den daglige drift, men også i særlige situationer.

Typisk vil ejeraftalen indeholde aftaler omkring salg af ejerandele samt kunde- og konkurrenceklausuler. Det er med til at sikre, at en af ejerne ikke bare kan sælge sine ejerandele eller starte en konkurrerende virksomhed og stjæle kunderne. Du kan læse mere om, hvad en ejeraftale er, hos NEMADVOKAT.

Hvorfor er en ejeraftale vigtig?
En ejeraftale er sund for selskabet, da alene udarbejdelsen af den resulterer i, at ejerne får mulighed for at diskutere de faldgruber, der uundgåeligt vil opstå, når man skal arbejde sammen om at drive et selskab. Disse bliver ofte overset eller ignoreret, hvis det går godt i selskabet.

Der vil dog i ethvert selskab opstå uforudsete hændelser over tid, som gør det nødvendigt at have forberedt sig grundigt. Det er her, ejeraftalen er nyttig, da I helt upartisk har diskuteret, hvordan du og dine partnere skal agere i en sådan situation.

Selvom det går godt i selskabet, er det derfor en god idé at udarbejde en ejeraftale, så I kan tage stilling til, hvordan I skal forholde jer i tilfælde af, at en af ejerne eksempelvis ønsker at sælge sine andele eller lignende.

Undgå konflikter
Med en ejeraftale undgår i konflikter, da aftalen er en kontrakt, hvori det står beskrevet, hvordan jeres ejerskab fungerer – og vigtigst af alt, hvordan I skal reagere, hvis der opstår konflikter blandt ejerne. I får et regelsæt, alle er indforstået med, som I kan arbejde efter.

De fleste selskaber med flere ejere vil således nyde godt af at have en ejeraftale, der sikrer, at fundamentet for et trygt og pålideligt samarbejde er lagt. Det er en slags forsikring, der modarbejder mistillid og tvivl, hvis der eksempelvis skulle opstå en konflikt, en opsigelse, et dødsfald eller andre situationer, der kan være svære at forudsige.

Hvornår bør en ejeraftale blive indgået?
Der er ingen lovmæssige krav til, hvornår en ejeraftale skal indgås, men det er en god idé at indgå den, samtidig med at selskabet bliver skiftet. Det vil give jeres selskab de bedste forudsætninger for at få en god opstart, hvor der er tillid til hinanden fra start.

Opstår der en situation, hvor du og dine partnere bliver uenige, før I har indgået en ejeraftale, kan det være vanskeligt at blive enige. Det anbefales derfor, at I indgår en, før der opstår uenigheder, så alle kan være med til at lægge retningslinjerne, uden der tages højde for egne interesser.

Hvilke krav er der til en ejeraftale?
I Danmark er der ingen krav om, at man skal have en ejeraftale, men selskabsloven lægger op til, at ejerne af et selskab aftaler de interne vilkår på egen hånd. Det er op til jer, hvilke områder der dækkes i aftalen. Før ejeraftalen er gyldig, skal alle parter have skrevet under.

Hvis ikke I har en ejeraftale, vil der ikke være vilkår for forkøbsret, klausuler eller medsalgspligt. Ejeraftalen er således ikke et lovmæssigt krav, men en forsikring mod konsekvenserne af en eventuel konflikt.

Der er ingen lovmæssige krav til, hvornår en ejeraftale skal indgås, men det er en god idé at indgå den, samtidig med at selskabet bliver skiftet. Foto: ABW