Det vigtigste for kommunalbestyrelsen er, at genåbningen sker på en måde, hvor vi indretter hverdagen efter retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelse.

Kommunalbestyrelsen har prioriteret, at der skal være den nødvendige tid til at få alle nødvendige foranstaltninger på plads, før vi igen byder børn velkomne i dagtilbud og på skolerne. Det betyder, at vi bruger nogle dage efter påske til at få afklaret organisering, lokaleforhold, rengøring, hygiejne-tiltag m.v., så vi sikrer vores børn og medarbejdere bedst muligt. Det vigtigste for kommunalbestyrelsen er, at genåbningen sker på en måde, hvor vi indretter hverdagen efter retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Der er ikke to skoler og daginstitutioner, der er ens, og det skal planen for genåbningen selvfølgelig indrettes efter. Forældre skal være trygge ved at aflevere deres børn, og vores lærere og pædagoger skal være trygge ved at gå på arbejde.

Derfor kommer genåbningen til at forløbe på følgende måde:
Nødpasning og nødundervisning fortsætter som hovedregel til og med fredag den 17. april, idet ugen efter påske bruges til at få styr på hele den kontrollerede genåbning.
Alle dagtilbud, herunder Magnoliahuset, åbner således igen mandag den 20. april.
Alle folkeskoler åbner (for 0.-5. klasse) mandag den 20. april.
Elever i 6.-10. klasse på kommunens øvrige skoler skal fortsat modtage nødundervisning hjemme.
Specialskolerne Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen genåbner for alle klassetrin torsdag den 16. april.

I alle tilfælde vil der blive tale om en begrænset og anderledes åbningstid. Det kommer der yderligere information om i ugen efter påske til forældrene fra skoler og dagtilbud via Aula og Infoba. Forældrene vil også modtage yderligere oplysninger om, hvordan pasningen og undervisningen helt konkret vil blive indrettet i den enkelte skole eller institution.