Der er store forskelle i kommunernes evne til at fastholde personalet i deres dagtilbud for børn i alderen 0-5 år, viser ny CEPOS-analyse. Det er et problem, da en for stor personaleudskiftning kan have negativ betydning for børnenes udvikling.

Når du afleverer dit barn i daginstitutionen, kan der være stor forskel på, hvor ofte det møder et nyt ansigt. Det kan have en negativ effekt på børnene.

”Stor personaleudskiftning kan have negativ betydning for børnenes udvikling, fordi udskiftning i personalet i dagtilbuddene både betyder skift i børnenes relation til personalet samt internt i personalegruppen, og derfor er en høj personaleudskiftning en indikator på lav kvalitet i dagtilbuddene,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Tallene i analysen viser også store geografiske forskelle. Og særligt én tendens går igen, når man kigger på de kommuner, der har den største personaleudskiftning.

”Det er i høj grad områder, der ligger tæt på storbyer. Det er rige omegnskommuner til København, og så er det Aarhus, der er en rig kommune i Østjylland,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Kommunerne med den højeste årlige personaleudskiftning er Rudersdal Kommune i Nordsjælland med knap 40 procent. Tæt efter følger Aarhus, Allerød, Egedal, Hørsholm, København og Gentofte.

”Det interessante her er, at de kommuner har relativt mange penge, og borgerne betaler en relativ høj skat. Men noget kunne tyde på, at kvaliteten i børnepasningen ikke er så høj,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Se, hvor din kommune ligger, her.

Foto: ABW